Lávka přes Dřetovický potok

Project category - D

Ondřej Císler, Petr Tej/ Aoc architekti, KÚ ČVUT architect

Místo realizace

Kladno-Vrapice, Střední Čechy

Investor

Magistrát města Kladna, Nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Dodavatel

KŠ PREFA s.r.o., Jinonická 805/57, 150 00 Praha 5-Košíře

Datum dokončení projektu

Prosinec 2018

Project idea

Unikátní experimentální betonová lávka z tenkostěnného betonu UHPFRC

Project description

Lávka přes Dřetovický potok ve Vrapicích u Kladna se nachází na pěší cestě ze vsi na hřbitov. Je provedena z vysokopevnostního UHPC betonu s rozptýlenou výztuží. Původní návrh vhodně využívá dvojí zakřivení geometrie lávky, které stabilizuje konstrukci v obou směrech. Do protipostavení k lávce je umístěna socha Prof. Jana Hendrycha. Statické řešení, technologie materiálu a výroby prefabrikátu byly navrženy v Kloknerově ústavu ČVUT pod vedením Doc. Ing. Jiřího Kolíska, PhD.

Technical information

Architektonický návrh zkoumá hranice lehkosti a subtilnosti pěší lávky, a výtvarně se zakládá na uhrančivosti černého, technologicky extrémně vyspělého materiálu.Jedná se o konstrukci s dvojím křivostí na rozpon 10m, založenou na technologii vysokopevnostního betonu UHPC třidy C110/130. Ve svislem a přičnem směru jde o kružnicovy oblouk se vzepjetim 0,4 m. Příčný profil mostu ma šířku 1,1 m. Průřez mostu je ve tvaru pismene U. Mostovka je tvořena spodní deskou tl. 30 mm a deskovym zabradlim tl. 30 mm s proměnlivou výškou. V místě kotevních oblastí je most vyztužen standartní prutovou vyztuží. Zbytek mostu betonářskou výztuž nemá a je vyztužen pouze rozptýlenou výztuží v podobě ocelových dratků.Tato kombinace umožňuje provést tloušťky desek velmi malé, materiál kromě pozoruhodné pevnosti vykazuje i vysokou mrazuvzornost.