Soukromý wellness domek v Chotětíně

Kategorie projektu - D

Markéta Cajthamlová, Petra Pelešková architekt

Místo realizace

Chotětín u Zbiroha

Investor

soukromý klient

Dodavatel

Domesi, s. r. o.

Datum dokončení projektu

Květen 2018

Idea projektu

Prostorová a půdorysná hra šikmých ploch dala relaxačnímu objektu intimitu i velkorysost.

The game of incline spaces and surfaces makes the relaxing house generous and intimate.

Popis projektu

Stavba s wellness aktivitami se nachází na pozemku investora a sousedí s jeho stávajícím rodinným domem. Podélná nízká hmota zahrnuje odpočívárnu, saunu, parní kabinu, ochlazovnu s bazénkem a sprchou, zázemí a dále venkovní prostor s vířivkou. Je zastřešena ozeleněnou pultovou střechou skloněnou dvěma směry. V celé délce stavby je navržena terasa – dřevěná paluba. Na palubu navazuje kamenné plató. Výškové usazení do sklonitého terénu je vyřešeno co možná nejnižšími opěrnými zídkami z pohledového betonu. Oplocení parcely je ponecháno částečně původní – plaňkové. Proti nežádoucím pohledům ze silnice je stavba odcloněna betonovou zdí. Snažily jsme se zachovat maximum ovocných stromů a vzrostlých bříz.
Materiály: dřevěná konstrukce z pohledového dřevěného panelu, v interiéru bíle lazurovaného, fasáda a dřevěná paluba z přírodního modřínu bez úpravy, dřevěná okna, pohledový beton na vyrovnávacích zídkách a zdi oddělující pozemek od silnice, keramická velkoformátová dlažba a keramická mozaika šedého odstínu, kamenné plató z porfyru.

Building with wellness activities is situated on the land of the client neighbouring his family house. Its shape is longitudinal and low. It contains rest room, sauna, steam bath, room with cooling basin and shower, storage with kitchenette and outside terrace with whirpool. The roof with green plants is in the slope to the both axis. Along the entrance facade runs
a wooden deck, which continues by stone plateau. Minimal terrain shaping has been solved by using low retaining concrete wall. The fance is partly original – wooden. New concrete wall eliminates views from the road. We tried to save most of the trees in the garden – fruit trees and old birches.
Materials: structure – interior wooden panel with white finish lazure, larch fasade and decking without finish, wooden frame windows, face concrete walls, ceramic large format tiles and ceramic mosaic in shades of gray, stone plateau from porphyry.

Technické informace

Zastavěná plocha: 85 m2
Užitná plocha: 66m2

Built Area: 85 sqm
Usable Area: 66 sqm