Rekonstrukce barokní sýpky ve Velkých Pavlovicích – Hotel Lotrinský

Kategorie projektu - R

Ing.arch.Zdeněk Eichler, Ing.arch.Eva Eichlerová / EA architekti s.r.o. architekt

Místo realizace

Dlouhá 1177/69,
691 06 Velké Pavlovice

Investor

S.M.K., a.s.
Skalní mlýn 96,
678 01 Blansko
Česká republika

Dodavatel

S.M.K., a.s.
Skalní mlýn 96,
678 01 Blansko
Česká republika

Datum dokončení projektu

Květen 2018

Idea projektu

Barokní sýpka je významnou technickou památkou 18. století, sloužila ke shromažďování společných zásob obilí. Budova je čtyřpodlažní, přízemí je zaklenuto nízkou křížovou klenbou, dřevěné trámové stropy ve druhém podlaží vynáší kamenné, ve třetím podlaží vyřezávané dřevěné sloupy. Z důvodu zachování jedinečnosti historické stavby a minimálních zásahů do původních konstrukcí jsme navrhli samostatnou budovu technického zázemí, zapuštěnou do terénu vedle. Její svažitá střecha je pojata jako sad velkopavlovických meruněk. Celek je v exteriéru vymezen upravenými venkovními plochami osázenými platany, katalpami a doplněn fontánou u hlavního vstupu.
V přízemí se nachází vstupní hala, restaurace se zázemím, dva konferenční sály a příslušenství. V dalších patrech je čtyřicet dva hotelových pokojů včetně čtyř apartmánů a salonek. Dochované původní stavební prvky svým charakterem odkazují na původní funkci stavby, jsou zachovány a restaurovány – kamenné ostění oken, kamenné a dřevěné sloupy, kovaná vrata, dřevěné schodiště, zpracování omítek, velkoplošná kamenná dlažba. Hotelové pokoje a chodby mají prkenné podlahy, robustní dřevěné dveře a vestavěný nábytek. Původní malá okna definuje v líci fasády ponechané kamenné ostění. Zvětšena jsou proskleným parapetem se sítotiskem. V interiéru je osazeno velké okno, vzniká tak dojem arkýře. Koupelny jsou ve světlém nebo tmavém velkoplošném obkladu.
Vybavení interiéru je převážně atypicky vyrobené, u typových prvků jsme dali přednost českým designům a značkám / Ton, Bomma/. Výběr světelných objektů do pokojů /Lasvit Yakisugi/ je metaforou odkazující na historickou událost požáru.
The baroque granary is a significant technical monument from the 18th century, it was used for gathering common grain stocks. It is a four-storey building, the ground floor is vaulted by a low cross vault, second floor is supported by stone columns and third by carved wooden columns.

To preserve the uniqueness of the historical building and to minimize interventions of the original structure, we designed a single technical building embedded in the ground next to the granary. Its sloping roof is conceived as an apricot orchard which is typical for area of Velké Pavlovice. The complex is defined by exterior areas planted with plane trees and catalpas. The exterior area in front of the main entrance is complemented with a fountain.

There is an entrance hall, a restaurant and two conference halls with facilities in the ground floor. There are forty two hotel rooms including four apartments and a lounge in the other three floors.

Genuine building elements refer to original function of the building, they are preserved and restored— stone window linings, stone and wooden columns, forged gates, wooden staircase, plasters processing and large-scale stone pavement.
Hotel rooms and corridors have plank floors, robust doors and built-in furniture.
Original small windows are defined by stone lining on an outer facade. They are enlarged by glass sill with silk-screen print.
Bathrooms are either in light or dark large-scale tiling. Interior elements are mostly atypically made with priority of Czech designs and brands / Ton, Bomma /. Selection of light objects for hotel rooms /Lasvit Yakisugi/ is a metaphor referring to a historical fire incident.

Popis projektu

viz. idea

Technické informace

viz. idea