Czech Jewelry Designers Meet New York 2018

Kategorie projektu - D

hipposdesign - Radim Babák, Ondřej Tobola architekt

Místo realizace

Gallery of the Czech Center in New York
Bohemian National Hall
321 E 73rd Street
New York, NY 10021

Investor

Kristýna Malovaná, Eva Růžičková, Klára Šípková

Dodavatel

Kristýna, Eva, Klára, Zuzana, Adam, Radim, Ondřej, Jakub

Datum dokončení projektu

Prosinec 2018

Idea projektu

Instalace projektu "Komunikace" tří představitelek současného šperku designérek Kristýny Malované, Evy Růžičkové a Kláry Šípkové v galerii Českého centra v New Yorku. Cílem návrhu bylo vytvořit v prostoru galerie křehkou levitující strukturu založenou na hře s průniky, průhledy a stíny s důrazem na bezpečnost vystavených děl. Kritéria návrhu instalace byla: "každá z nás by měla mít svou prezentační plochu, která však společně komunikuje a musíme vše sestavit v galerii samy max. za jeden den".

Installation entitled "Communication" for Kristýna Malovaná, Eva Ružičková and Klara Šípková, three Czech contemporary jewellery designers in the Czech centers gallery in New York. The concept aimed to create a very subtle, gentle and transparent structure that would seem to levitate in the gallery space while keeping all of the presented jewellery safely secured. Among main criteria were requirements for each designer to have a presentation space of her own but one which would still clearly communicate with others in the group. The exhibition also had to simple enough to be installed solely by the three designers within one single day.

Popis projektu

Nejprve jsme pár dní skicovali, následně navštívili rybářské potřeby v Praze na Vinohradech a železářství v Nuslích. Vše potřebné vložili do příručního zavazadla a předali autorkám. Po devítihodinovém letu do USA v přihrádce nad jejich hlavami a desetihodinovém sestavování struktury v galerii Českého centra v New Yorku byla výstava slavnostně zahájena!

Initial brainstorming on paper was followed by a trip to Prague Vinohrady local fishing supplies and hardware stores. The whole exhibition was packed into "carry-on" luggage and after a 9 hour flight and 10 hours of "playing spider" the show was open at the Czech center gallery in New York!

Technické informace

Instalace obsahovala kilometr oranžové, kilometr žluté a kilometr bílé rybářské šňůry, šest hmoždinek a šest ocelových skob.

Installation required one kilometre of orange, one kilometre of yellow and one kilometre of white fishing tackle, six anchors and six steel hooks.