Nemocniční kaple

Kategorie projektu - I

Pavel Chládek, Barbora Jochcová, Klára Mačková architekt

Místo realizace

Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, Kroměříž

Investor

Farnost Kroměříž – svatý Mořic, Stojanovo náměstí 5/3, Kroměříž

Dodavatel

RAPOS s.r.o.
Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

Datum dokončení projektu

Listopad 2018

Idea projektu

Prostor pro kapli je navržen z nemocničního pokoje. Hlavní myšlenkou proto bylo odlišit tuto místnost od ostatních pokojů a vytvořit v ní důstojné místo pro slavení bohoslužeb i pro soukromé ztišení.

The Chapel takes up space of one hospital room. Main idea for design is to differentiate between common hospital room a chapel room and create worthy place for celebrating mass also for private calming down.

Popis projektu

Prostor pro kapli je navržen z nemocničního pokoje. Hlavní myšlenkou proto bylo odlišit tuto místnost od ostatních pokojů a vytvořit v ní důstojné místo pro slavení bohoslužeb i pro soukromé ztišení. Návrh pracuje s užitím čistých kontinuálních linií a jednoduchých materiálů. Celému prostoru dominuje oblouková předstěna, která je inspirována závěrovými apsidálními kaplemi, uplatňovanými zejména v období gotiky. Dalším prvkem, který má kořeny v tomto historickém slohu je kříž, jež je vytvořen štěrbinou v konstrukci, díky níž prochází světelné paprsky. Intenzitou světla přicházejícího oknem se mění i intenzita kříže, jako u vitráží. Zároveň je motiv obrazem Ježíšových slov: ,,já jsem světlo světa“ (Jan 8;12). Kněžiště je vymezeno zvýšenou katedrou z dubového dřeva, která zdůrazňuje prostor s obětním stolem, sedesem a svatostánkem. Apsidiální stěna je tvořena ohýbanou sádrokartonovou konstrukcí. Stávající nika, v zadní části místnosti, je doplněna poličkou pro misku se svěcenou vodou a modlitební knihy. Veškerý mobiliář i materiálové řešení je zvoleno tak, aby návštěvníka nerušily při modlitbě. Bílá sádrokartonová předstěna, světlé dubové dřevo na nábytku. Sezení umožňuje variabilní užívání pro imobilní a pacienty na lůžku.

The Chapel takes up space of one hospital room. Main idea for design is to differentiate between common hospital room a chapel room and create worthy place for celebrating mass also for private calming down. Design of chapel is base on using clear lines and plain materials. There is rounded wall dominate whole space, which is inspired by apses of gothic chapel. Other element which has roots in this historical period is a cross, it is made of slot in construction of rounded wall and beams of light come through it. Intensity of daylight coming through the window change strength of luminous cross like principe of stained glass. At the same time incoming light is the symbol of Jesus's words: “I am the light of the world.” (John 8;12). Place for a priest is defined by elevated area made from oak wood and emphasize importance of space with alter and sacrificial desk. Rounded wall is made of bent gypsum construction. There is niche in back part the room that is completed of shelf for vessel with holy water and books. Every furniture and materials like white rounded wall and plain oak wood are chosen not to disturb visitors in their prayers. Spacing of chairs allows variable use for patients with movement problems and patients in bed.

Technické informace

Kněžiště je vymezeno zvýšenou katedrou z dubového dřeva, která zdůrazňuje prostor s obětním stolem, sedesem a svatostánkem. Apsidiální stěna je tvořena ohýbanou sádrokartonovou konstrukcí. Stávající nika, v zadní části místnosti, je doplněna poličkou pro misku se svěcenou vodou a modlitební knihy. Veškerý mobiliář i materiálové řešení je zvoleno tak, aby návštěvníka nerušily při modlitbě. Bílá sádrokartonová předstěna, světlé dubové dřevo na nábytku. Sezení umožňuje variabilní užívání pro imobilní a pacienty na lůžku.
Place for a priest is defined by elevated area made from oak wood and emphasize importance of space with alter and sacrificial desk. Rounded wall is made of bent gypsum construction. There is niche in back part the room that is completed of shelf for vessel with holy water and books. Every furniture and materials like white rounded wall and plain oak wood are chosen not to disturb visitors in their prayers. Spacing of chairs allows variable use for patients with movement problems and patients in bed.