rodinný dům v Hostivici

Kategorie projektu - N

She architect, Ing.arch Kristina Magasaniková architekt

Místo realizace

Hostivice, Praha západ

Investor

soukromá osoba

Dodavatel

GRAND design, s.r.o

Datum dokončení projektu

Leden 2018

Idea projektu

Koncept domu je postaven na různorodosti podnětů klienta a okolí. Pro sousedy je dům tvarově čistý, přízemní s plochou střechou. Pro rodinu vytvaří prostorový zážitek. Východiskem pro návrh byl požadavek centrálního prostoru – srdce domu. To vzniklo ve středu tří do trojúhelníku semknutých funkčních bloků.

The concept of the house is based on the suggestions and ideas of the client and people in their surroundings. For neighbors the house is of clear shapes, bungalow like with a flat roof. For family the house creates a true experience of shapes. The crucial point for the design was the requirement of getting a central space – the heart of the house. This was reached by designing three closed functional blocks with a joint triangle center in the middle.

Popis projektu

Dům v Hostivici se nachází na rovinatém pozemku, ze tří stran obklopeným sousedy .Nejširší volný výhled skýtá severní strana. Pohled na území kolem Litoveckého potoka se vzrostlým stromořadím. Za potokem je vidět původní zástavbu rodinných domů. Krajina s lesy, rybníky a loukami je mírná a poklidná. Koncept domu je postaven na různorodosti podnětů klienta a okolí. Pro sousedy je dům tvarově čistý, přízemní s plochou střechou. Pro rodinu vytvaří prostorový zážitek. Východiskem pro návrh byl požadavek centrálního prostoru – srdce domu. To vzniklo ve středu tří do trojúhelníku semknutých funkčních bloků. Vstupní dvoupodlažní blok, s ložnicí rodičů v přízemí, šatnou, koupelnou a technickým zázemím v suterénu. Do krajiny otevřený blok obývacího pokoje a kuchyně a průhledný dvoupatrový blok se čtyřmi dětskými pokoji. Ve středu domu je jídelní stůl pod osmistěným světlíkem.
Důležitou součástí je plán zahrady . Hmota domu porcuje zahradu na autonomní zákoutí. Cestu k domu, terasu - prodloužení obytného prostoru, dětské hřiště, zelený dolík u koupelny.

The house in the village of Hostivice is located on a flat area surrounded by neighbors´ houses on three sides. The north side offers the greatest open view – the view of the Litovecky creek with grown alleys. Behind the creek there are family houses from first original development of the village. The countryside around includes forests, ponds, and meadows, and is quiet and mild. The concept of the house is based on the suggestions and ideas of the client and people in their surroundings. For neighbors the house is of clear shapes, bungalow like with a flat roof. For family the house creates a true experience of shapes. The crucial point for the design was the requirement of getting a central space – the heart of the house. This was reached by designing three closed functional blocks with a joint triangle center in the middle. The entrance two storey block provides space to master bedroom in the ground floor, walk-in closet, bathroom and technical service room in the basement. The living room and kitchen in the second block open up into the countryside, while the third transparent two storey block spaces four kids’ rooms. In the heart of the hours you find a dining table under an octagonal skylight.

The garden design is an important part of the house concept. The structure of the house cuts the garden into separate niches and retreats – the way to the house, terrace – extending the living area, kids´ playing area, green pit next to the bathroom.

Technické informace

Jedná se o jednopatrovou, častečně podsklepenou stavbu, s plochou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z betonových tvárnic nebo monolitické železobetonové, vodorovné konstrukce potom železobetonové. Fasáda z lícových cihel je provětrávaná.

The house is a one-storey building, with a partial basement and flat roof. The vertical loadbearing construction are made of concrete blocks or monolithic reinforced concrete, the horizontal structures are of reinforced concrete. The brick façade is ventilated.

..