STEZKA NAD VINOHRADY

Kategorie projektu - D

Ing. arch. Jakub Roleček, Ing. arch. Jiří Vojtěšek / KEEO4DESIGN s.r.o. architekt

Místo realizace

Kobylí / 48.927471, 16.907899

Investor

Obec Kobylí
Augusty Šebestové 459
691 10 Kobylí

Dodavatel

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Šenovská 543/101
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Datum dokončení projektu

Říjen 2018

Idea projektu

ČESKÝ TEXT:
Jedná se o stavbu rozhledny v nezastavěném území, která má plnit funkci stavby pro zlepšení podmínek jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu.

Důležitým faktorem při návrhu bylo vytvoření ikonické stavby, která vytvoří místo setkávání, podpoří sociální sounáležitost s moravskou krajinou vinohradů a svou výškou nenaruší vzdálené pohledy na panorama obce a okolí.

Rozhledna má tvar kruhové rampy s výsečí 334°. Odkazuje tím přímo na nadmořskou výšku 334 m.n.m. vrcholu Kobylí vrch, který je současně nejvyšším bodem v širokém okolí.

Díky nakloněné rovině, která nahrazuje schody, je kobylská Stezka nad vinohrady jednou z mála rozhleden v České republice přístupných pro starší spoluobčany nebo pro lidi na vozíku s dopomocí.

ANGLICKÝ TEXT:
It is a construction of a lookout tower in an undeveloped area, which is supposed to fulfill the function for improving conditions of recreation and tourism.

An important factor in the design was to create an iconic building that would create a meeting place, support social belonging to the Moravian vineyard landscape, and not to interfere distant views of the village and its surroundings by its height.

The observation tower has the shape of a circular ramp with a section of 334 °. It refers directly to altitude of peak Kobylí vrch 334 m, which is also the highest point in the wide surroundings.

Thanks to the inclined plane, which replaces the stairs, the Walk Above the Vineyards is one of the few lookout towers in the Czech Republic accessible to older fellow citizens or to people in wheelchairs.

Popis projektu

ČESKÝ TEXT:
Kobylí vrch o nadmořské výšce 334 m.n.m. je vinicemi osázený kopec s pozvolným sklonem a rovinatým vrcholem. Výsledkem architektonické studie vyhlídky byl kruhový tvar rampy s pozvolným stoupáním do 7,6 m nad okolní terén. Kruh symbolizuje životní cyklus přírody, kdy samotná výseč 334° konkrétně odkazuje na nadmořskou výšku vrcholu a poeticky ukazuje na neustálý růst s nikdy nekončícím příběhem. Stezka tak jako osázený kopec pozvolna vyjde nad vinicemi, dá neopakovatelný rozhled návštěvníkům a vytvoří nové vzpomínky spjaté s místem, moravskými tradicemi a krajinou.

Díky nakloněné rovině, která nahrazuje schody, je kobylská Stezka nad vinohrady jednou z mála rozhleden v České republice přístupných pro starší spoluobčany nebo pro lidi na vozíku s dopomocí.

Z hlediska subtilních tvarů, potřebné tuhosti a trvanlivosti byla na rozhlednu použita ocelová konstrukce. Ta je řešena pro finanční úsporu a rychlost výroby v modulovém segmentovém systému, který byl na místě sesazen na ocelové subtilní nohy. Samotné nohy odkazují na ocelové vinohradnické sloupky, aby stavba co nejvíce splynula s okolím. Pro dokonalost kruhového tvaru byla nosná konstrukce zábradlí z ocelových jeklů zkružena ve dvou rovinách. Z toho důvodu byla také celá konstrukce testována a složena v tovární hale, aby bylo zajištěno dokonalé spojení všech součástí vyhlídky.

Nosná konstrukce rampy je pro svůj naturální vzhled celá obložená dřevěnými latěmi a trámovou dřevěnou podlahou, stejně jak dřevěné kmínky vinné révy, které obepínají ocelová lana vinohradů.

Vyhlídka ve tvaru nedokončeného kruhu je také vybavena informačním systémem na podlaze, který představuje časoprostorovou linii. Cedulky s rozhledovými osami pomohou v orientaci v prostoru. Ukazují na důležitá okolní místa a jejich vzdálenost. Časové linie jsou na rozhledně tři. První představuje společenské události Kobylí v nejbližší době, druhá zase vzpomíná historické milníky obce. Poslední časová linie se svými otázkami obrací k samotným návštěvníkům rozhledny a reagují na jejich životní období.

ANGLICKÝ TEXT:
The Walk Above the Vineyards is located near the village of Kobylí on the Kobylí vrch hill. The hill is covered in vineyards and at 334 meters its summit is the highest point in the area. It was this place that inspired us to design the Walk. The observation deck is shaped as a 334° circle ramp segment, unobtrusively overlooking the beautiful surrounding landscape. The circle represents the natural circle of life and is a symbolic reference to the growth of Kobylí. Thanks to the inclined plane which replaces stairs, the Walk Above the Vineyards is accessible to those who cannot climb common observational towers. From the Walk’s highest point, 7.6 m above the ground, people can see the UNESCO-listed Lednice-Valtice Cultural Landscape, the Little Carpathians mountain range or even the Austrian Alps when the visibility is good. In the concept of the Walk, the way up is as important as the view from atop. The Walk is equipped with information plates representing a time-and-space line. Along their way up, people can find the typical plates with arrows pointing towards important landmarks in the area, but in this case the plates also contain information about both future and historical events taking place in the village or are asking the visitors philosophical questions about themselves.

Technické informace

Rampa rozhledny je tvořena osmi identickými podlahovými segmenty a třemi atypickými segmenty na jejím začátku a konci. Tyto dílce jsou vyneseny na 19 subtilních ocelových zdvojených sloupech. Dohromady se zábradlím bylo na rozhlednu použito přes 11 tun oceli. Dále bylo použito více jak 500 kusů dřevěných hranolů na podlahu, přes 1 000 kusů prken na opláštění zábradlí a 130 metrů dřevěného madla. Základy jsou tvořeny železobetonovými patkami 1,2 x 1,2 metru a vyhlídka je také vybavena systémem pro uzemnění konstrukce.

- Zastavěná plocha: 113,5 m2
- Obestavěný prostor: 180 m3 (rampa, sloupy, základy)
- Výška: 7,6 m (po zábradlí)
- Průměr: 24 m

- Železobetonové patky – beton C25/30 XC3, ocel B500B (10 505 R)
- Kruhové sloupy – ocelové profily Tr 168,3/10 a Tr 219,1/16
- Nosné podlahové segmenty – ocelové jekly 160/160/4
- Zábradlí – ocelové zkružené jekly 50/50/4
- Podlaha – dřevěné hranoly 100/100 mm (evropský modřín)
- Madlo – dřevěný zkružený hranol 75/50 mm (evropský modřín)
- Opláštění – dřevěná prkna 25/100 mm (evropský modřín)

The Walk’s ramp consists of eight identical floor segments and three atypical segments at its beginning and its end. These elements are supported by 19 thin steel double columns. Over 11 tons of steel were used to build the walk, including the railing. The floor consists of over 500 wooden cuboids while over 1000 wooden planks and 130 meters of wooden handrail were used to build the railing. Reinforced concrete 1.2 x 1.2 m footings were used for the foundation and the Walk also has a system for grounding the construction.