Obřadní síň v Broumově

Kategorie projektu - N

Pavel Rydlo, Pavel Tůma, Petr Šulc / INS spol. s.r.o., d3D architekt

Místo realizace

Křinická ulice, 55001 Broumov

Investor

Město Broumov, třída Masarykova 239, 55001 Broumov

Dodavatel

více různých dodavatelů

Datum dokončení projektu

Květen 2018

Idea projektu

Východočeský Broumov má novou smuteční síň pro poslední rozloučení pozůstalých, vznikla místo staršího objektu postaveného v rámci Akce Z v šedesátých letech minulého století. Neokázalá, hliníkem opláštěná dřevostavba se snaží navázat na místní historickou tradici, na stopy německého vlivu ve zdejší lidové architektuře obecně a na specifickou formu nedalekého památkově chráněného dřevěného kostelíku konkrétně. Zahradní úpravy zdůrazňují dřívější osovou organizaci evangelického hřbitova na řešeném pozemku.

Broumov, in East Bohemia, has a new funeral hall for the final farewell ofthe bereaved. It was built in place of an older structure from the 1960s. The modest wooden structure with aluminium cladding follows the local tradition by emphasizing the German influence on the local vernacular architecture and also referencing the form of the nearby protected wooden church. The landscaping emphasizes the farmer axial organization of the evangelical cemetery on the site.

Popis projektu

Nová obřadní síň se nachází v sousedství Broumovského hřbitova s dřevěným kostelíkem Panny Marie, který je nejstarší dochovanou stavbou ve střední Evropě a národní kulturní památkou.
Na pozemku pro síň byl původně evangelický hřbitov, před roky zrušený. Nová síň obnovuje svou polohou a hlavní přístupovou cestou osové uspořádání bývalého hřbitova, které stále připomíná místo vstupu uprostřed původního stromořadí podél silnice. Pozemek je rozdělen na dvě poloviny. První část „rajská zahrada“ s hlavní cestou má travnatou plochu s nově vysázenými listnatými stromy. V druhé části pozemku „říši mrtvých“ je umístěna budova síně se zázemím.
Dřevěný kostel Panny Marie a obytné domy v blízkém okolí mají genius loci původní zástavby na Broumovsku, který byl časem novou zástavbou oslaben. Navržená síň se snaží původní charakter místa posílit. Typický “Heimatstil” tvar sedlové střechy je v interiéru otevřen do prostoru síně. Ovlivněna místem, výhodným statickým řešením a ekonomicky je hlavní konstrukce síně i zázemí ze dřeva. Prostor síně je osvětlen oknem ve střeše nad místem pro rakev a velkým oknem vedle lavic, orientovaným ke skupině stromů.
Nová síň je založena na železobetonové desce pro eliminaci sedání stavby na nestabilním podloží bývalého hřbitova. Nosná dřevěná konstrukce je rámová z lepených nosníků s difúzně otevřenou skladbou v nízkoenergetickém standartu.
Na začátku stavby byl proveden archeologický průzkum a všechny nalezené ostatky byly uloženy na sousedním hřbitově.

Technické informace

míst k sezení / sit places: 63
plocha pozemku / plot area: 2032 m2
zastavěná plocha / built up area: 275 m2
obestavěný prostor / building capacity: 1960 m3
náklady / construction costs: 10 mil.Kč bez DPH / free from VAT