Revitalizace osady Buďánka - Koloniál

Kategorie projektu - R

lennox architekti firma

Místo realizace

Nad Zámečnicí
Praha 5

Investor

Městská část Praha 5
Občanské sdružení Odborníci
Občané pro revitalizaci Buďánka

Dodavatel

Pentas s.r.o. – generální dodavatel
Vertitech CZ s.r.o. - hliníková okna
Středočeské stavmontáže.s.r.o.
Miroslav Bezpalec - dřevěná okna
Prošek a.s.– truhlářské
Togerri s.r.o.
Jiří Karhánek – corality
Hynek Medřický – světla
Artemide Selene, Jakub Nepustil - světla

Datum dokončení projektu

Srpen 2018

Idea projektu

V 1.pol.19.st. vzniká nad Motolským potokem dělnická osada Buďánka, čítá okolo 20 domků. Postupem času je pohlcena rozvíjející se městskou zástavbou, ale přesto zůstává v téměř intaktním stavu. V 80.letech 20.st. je rozhodnuto o úplné demolici a výstavbě panelových domů. Většina objektů je státem vykoupena a začíná éra devastace. V roce 1991 je sice vyhlášena památkovou zónou, ale na přístupu města se nic nemění. Buďánka se rozpadají. V roce 2006 zakládají lidé z okolí občanské sdružení, kterému se daří nastartovat kroky směřující k záchraně.
Je uspořádána soutěž na komunitní centrum lokality, které se má nacházet v bývalém obchodu s koloniálním zbožím. V roce 2016 je Koloniál podle našeho návrhu zrekonstruován.
V roce 2017 zde probíhá architektonický workshop, na jehož základě zpracováváme celkový "Manuál revitalizace Buďánek".

In 1800-1840 a working-class settlement Buďánka was built on the Motol brook. Its cca. 20 houses were later absorbed by the developing urban area, but remained almost intact. In the 1980s a decision was made about complete demolition, followed by construction of prefab houses. Most buildings were redeemed by the state and devastation began. Although declared a heritage zone in 1991, Buďánka was falling apart. In 2006, a civic association was set up and took first steps leading to the rescue.
A competition for a community centre located in the former grocery was advertised. Koloniál, reconstructed according to our design in 2016, held an architectural workshop in 2017. On its basis we process the overall "Revitalization Manual of Buďánka".

Popis projektu

Koloniál
Podporujeme dynamiku domu, jeho specifický tvar. Přiznáváme, že patro domu bylo nutné vyzdít znovu a navrhujeme v něm proto do 3 stran nové asymetricky umístěné okenní otvory s jednoznačně současným typem oken v líci fasády. Výkladce v přízemí jsou naopak reminiscencí původních hlubokých výloh. Mezi samotný objekt a opěrnou zeď vkládáme sociální zázemí a vnitřní prostory domu tak mohou zůstat celistvé. Do hlavního objemu je vložen fošnový strop a úzké schody. Přízemí s barovým pultem funguje jako kavárna. Horní prostor je variabilnější, schody lemuje lavice s úložnými boxy, naproti jsou součástí plnostěnného zábradlí výklopné stoly. Probíhají zde výtvarné dílny, meetingy, ale např. i hodiny jógy...

Grocery
We support the dynamics and specific shape of the house. The top floor had to be rebuilt, therefore we design three new asymmetrically placed window openings, with clearly present type windows in the facade face. The shop windows on the ground floor, however, are reminiscent of the original deep ones. To keep the interior undivided, we place the sanitary facilities between the building and the retaining wall. A plank ceiling and narrow stairs are inserted into the main space. On the ground floor with a bar there is a café. The upper floor is more variable, the stairs are lined with benches containing storage boxes and with tilting tables fitted in the full-walled banisters opposite. Art workshops, meetings, but also yoga classes etc. are held here.

Technické informace

Manuál
Odkrýváme vrstvy minulosti, hledáme genia loci místa. Určujeme základní principy revitalizace: vymezení, propojení, zpřístupnění, postupný vzájemně reagujícího rozvoj, funkční pestrost a pravidla pro ochranu, obnovu i nové intervence.

Manual
We uncover layers of the past, look for genius loci of the place. We identify the basic principles of revitalization: delimitation, interconnection, accessibility, progressive interdependent development, functional diversity and rules of protection, renewal and new interventions.