Horská chata Dolní Telnice

Kategorie projektu - N

Svatopluk Sládeček, Jaroslav Matoušek / New Work architekt

Místo realizace

Zadní Telnice
parcela č. st. 118,210/6
katastrální území Telnice

Investor

soukromý investor

Dodavatel

Jaroslav Holinger

Datum dokončení projektu

Leden 2018

Idea projektu

Zadní Telnice v Krušných horách je vesnice s jedním z nejstarších lyžařských klubů v České republice. Je to rekreační oblast s horskými chatami. Novostavba využívá základové konstrukce původní budovy, která sa nacházela na stavební parcele. Tato skutečnost minimalizovala nutný objem zemných prací. V porovnání s původní zastavěnou plochou domu se novostavba rozrůstá na východ směrem k sousední chatce příbuzných majitele.

Zadní Telnice in the Ore Mountains is a village with one of the oldest ski clubs in the Czech republic. It is a recreational area with mountain cabins. The new building uses the basement of the original building, which was located at the construction site. This condition reduced the necessary volume of diggingwork. Compared to the original built-up area of the house, new ground floor extends eastwards to the neighboring relatives‘ cabin.

Popis projektu

Na sedlové střeše se nacházejí dvě markýzy. Jižní část stíní terasu s velkým oknem orientovaným do údolí. Severní část chrání vstup před větrem a deštěm. Interiér chaty je otevřený do krovu. Centrem domu je obytný prostor s pecí, který je propojen s terasou. Dvě ložnice jsou odděleny od obytný části domu posuvnými dveřmi. Venkovní schodiště reaguje na sousední chatku příbuzných majitele na východní straně pozemku.

There are two canopies on the gable roof. South roof is shading the terrace with a large window oriented to the valley. North roof protects incomers from wind and rain.
The interior of the cottage is open to the roof. The center of house is a living area with a stove. Living area is connected to the terrace. Two bedrooms are separated from the living area by a sliding door. An outdoor staircase reacts to the to the neighboring relatives‘ cabin in the east.

Technické informace

Novostavba je navržena jako lehká dřevěná konstrukce. Stavební technologie byla zvolena díky lehké dostupnosti materiálu a snadné přepravě, uskladnění a zpracování. Povrchové úpravy konstrukcí jsou z odolných materiálů. Střecha a fasáda jsou vyrobeny ze stejného materiálu - grafitových kovových plechů kombinovaných s jemně probarvovanými dřevěnými panely u vstupu a u terasy.

Newly-built structure is designed as a light timber structure. The construction technology was chosen because of the material availability and easier transport, storage and processing. The surface finish materials are durable. The roof and facade are made of the same material - graphite metal sheets combined with a light-colored wood paneling at the entrance and at the terrace.