Sportovní hala Kuřim

Kategorie projektu - N

Aleš Papp, Milan Vít, Magdaléna Pappová / CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. architekt

Místo realizace

Sportovní 1082/1, Kuřim
https://mapy.cz/zakladni?x=16.5330049&y=49.3114149&z=18&base=ophoto&source=muni&id=5772

Investor

Město Kuřim

Dodavatel

E.PROXIMA, s.r.o.

Datum dokončení projektu

Listopad 2018

Idea projektu

Bílá a Černá
jako barvy Kuřimi,
jako protiklady, které se doplňují,
jako míč,
jako hra...

Popis projektu

Sportovní hala vznikla jako součást mozaiky postupně se rozrůstajícího území sportovišť města Kuřimi. Pozemek pro sportovní halu se nachází zhruba v centru tohoto perspektivního území. Také proto bylo záměrem
autorů vytvořit dům, odrážející ve svém výrazu svůj účel – dům hravý a zároveň výrazný, který se stane vizuálním symbolem celého sportovního areálu. Návrh haly byl vybrán na základě vítězství v mezinárodní architektonické soutěži v roce 2009.
Objem haly je tak navržen jako kompaktní prolamovaná kra, která svou vnější formou reflektuje vnitřní provoz. Lomy fasád jsou zároveň předěly bílých a černých ploch. Tvar a barevnost vyčleňují stavbu ze svého okolí. Důležitým atributem čelní fasády je dlouhé úzké pásové okno lemující ochoz hlediště, které již z daleka příchozím avizuje život a aktivitu uvnitř domu.

The sports hall is another piece in the mosaic of a gradually expanding sports complex in Kuřim. Since the sports arena is approximately in the centre of this promising area, the architects strove to design a building whose look reflects its purpose: it is a playful and eye-catching building that will become the symbol of the entire complex. Our design was selected after winning an international architectural tender in 2009.
In terms of its volume, the arena is designed as a compact castellated ice floe, showing on the outside what happens inside. White and black surfaces are divided by the facade's edges. The shape and the colours make the building stand out from its surroundings. A significant feature of the front facade is a long, narrow strip window surrounding the stands, heralding the action and liveliness taking place inside.

Technické informace

Jádrem budovy je sportovní plocha o velikosti hřiště pro házenou 40x20m, světlé výšce 10m a jednostranným stupňovitým hledištěm pro cca 360 diváků. Sportovní plochu je možno s ohledem na větší flexibilitu pronajímání rozdělit na třetiny pomocí síťových opon spouštěných z prostoru střechy. Provoz budovy je funkčně rozdělen na část pro sportovce ve spodní úrovni -3,5 a na část pro diváky na výškové úrovni vstupní haly s recepcí, která je zároveň společným komunikačním bodem. Na spodní úrovni, přístupné ze vstupní haly po schodišti, jsou vedle vlastní sportovní haly umístěny šatny se sprchami pro sportovce i rozhodčí, bloky toalet a sklady nářadí. Na vstupním podlaží se vedle již zmíněné vstupní haly s recepcí a hlediště nacházejí toalety pro diváky, klubovna s výhledem na sportovní plochu a strojovna přístupná po samostatném schodišti ze spodní úrovně.

At the heart of the building is a 40x20m handball court with a clear height of 10 metres and bleachers on one side for approximately 360 spectators. The sports arena can be divided into three parts by letting down mesh curtains from the ceiling, which allows for greater flexibility when renting out the arena. The lower level of the building is for athletes, whereas the level where the entrance hall and reception are acts as a kind of a joint communication point and is primarily intended for spectators. Locker rooms with showers for athletes and referees as well as bathrooms and equipment storerooms are situated on the lower level that is accessible by stairs from the entrance hall. On the entrance level, in addition to the entrance hall and reception, there are toilets for spectators, a lounge with a view of the court and an engine room that can be accessed through a separate stairway from the lower storey.