Corso Pod Lipami

Kategorie projektu - N

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková architekt

Místo realizace

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 2, Řevnice

Investor

2Q spol. s r.o., Petr Kozák, Helena Vaňková
Praha - Karlín, Křižíkova 196/18, PSČ 186 00

Dodavatel

Subterra a.s., Tomáš Hadáček
Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň

Datum dokončení projektu

Prosinec 2018

Idea projektu

Lidé hledají symbiózu města a přírody. Starého a nového. Hledají takové místo pro svůj život, které skýtá určitou jedinečnost. Projekt Corso Pod Lipami je na místě, kde se po celá staletí potkávali a korzovali významní lidé nejrůznějších profesí a charakterů. Místa, spojujícího tradici náměstí a modernost světa.
Corso Pod Lipami, nacházejícím se v Řevnicích, je pro všechny lidi, které zajímá klidné a kultivované žití v městě v sousedství Prahy. Nabízí originální bydlení spjaté s přírodou i tradicí v moderních pěti různorodých vilách a pojmenovaných stejně jako lidské bytosti. Každý jednotlivý dům je zároveň ozvláštněn různými typy střech, pokřtěný jménem a určený pro nabídku služeb. Je zde:

Dům, který se krčí pod lipami a má šikmou střechu (Cecílie) s prodejnou potravin
Dům rozmarný s kulatou střechou (Otýlie) s kosmetikou
Dům, který se točí (Rudolf) s rehabilitací
Dům prosklený – bohatý (Sylvie) s cooworkingem
Dům kolem náměstíčka (Otakar) s barem
a rekonstrukce historického domu Č.p. 2 s restaurací a hotelem

Naši investoři nejsou typičtí developeři. Jejich hlavním zájmem bylo vybudovat v Řevnicích, kde sami žijí, velkorysé a živé prostředí, které poskytne příležitost k zastavení, společnému setkávání při práci i občerstvení a nabídne noblesní bydlení v zeleni. I proto projekt obsahuje nejen restauraci, bar, boutique hotel, ale i coworkingové centrum a konferenční sál.


Popis projektu

The developement of this relatively small plot in Revnice was chosen for the city with a long tradition of large villas of rich owners. Therefore, this place is intended for construc¬tion of apartments for clients living in the countryside and with good connection to Prague. Individual houses are composed as different individuals grouped along the pub¬lic walking path. Each of the houses should be original, but it should remain obvious, that they are built at one time. The volumes of in¬dividual houses are expressed by different types of roofs.

There are:

The house crouching behind the trees with a sloped roof (Cecilie)
The capricious house with round roof (Otylie)
The house that spins (Rudolf)
The glass house - rich (Sylvie)
The house around the small square (Otakar)
and renovated house No. 2

Technické informace

název / Corso Pod Lipami
lokalita / náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 2, Řevnice
autor / EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková
generální projektant / DELTAPLAN spol. s r.o., Pavel Štěpán
investor / 2Q spol. s r.o., Petr Kozák, Helena Vaňková
dodavatel / Subterra a.s., Tomáš Hadáček
dodavatel hrubé stavby / Pragis a.s., Tomáš Kvídera
dodavatel hliníkových okenních systémů / HEROAL, Pavel Holejšovský
plocha pozemku / 4185 m2
zastavěná plocha / 1410 m2
počet bytů / 44
studie / 2012
realizace / 2016 - 2018
cena stavby / 200 mil. Kč
fotograf / Tomáš Souček
statické řešení: HSD statika s.r.o., Jiří Houra
technika prostředí / WATÓ - projekční kancelář techniky prostředí, Martin Šmolík, Renata Rudolfová
ZTI / Michal Otta
PBŘS / Maxmilián Schmidt
gastro / G-TEAM projektová kancelář s.r.o., Jan Přindiš, Jaromír Heres
koncept osvětlení / Hynek Medřický
inženýring / Jan Klimt


name / Corso Pod Lipami
location / Krale Jiriho z Podebrad square No. 2, Revnice
author / EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Lukas Ehl, Tomas Koumar, Alena Sramkova
general planner / DELTAPLAN spol. s r.o., Pavel Stepan
client / 2Q spol. s r.o., Petr Kozak, Helena Vankova
main contractor / Subterra a.s., Tomas Hadacek
stuctural works / Pragis a.s., Tomas Kvidera
aluminium window systems / HEROAL, Pavel Holejšovsky
plot / 4185 m2
bulit-up area / 1410 m2
capacity / 44 apartments
koncept design / 2012
completition / 2018
costs / CZK 200 mil.
photos / Tomas Soucek
structural engineering: HSD statika s.r.o., Jiri Houra
HVAC / WATO, Martin Smolik, Renata Rudolfova
plumbing / Michal Otta
fire protection / Maxmilian Schmidt
gastro engineer / G-TEAM, Jan Prindis, Jaromir Heres
lighting systém design / Hynek Medricky
engineering / Jan Klimt