Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel

Kategorie projektu - R

Šafer Hájek architekti s.r.o. / O. Hájek, J. Šafer, O. Kostřížová, J. Koníř, P. Lesenský. návrh interiéru: Mimolimit s.r.o. / B. Škorpilová architekt

Místo realizace

5. května č.p.1
Dolní Břežany
252 41

Investor

Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16
Praha 1
119 02

Dodavatel

STARKON, a.s.
Bohuslavice 10
Telč
588 56

Datum dokončení projektu

Září 2018

Idea projektu

Pozitivní napětí mezi starým a novým, mezi poselstvím předků a naším soudobým přínosem. Výzva oživit historické prostory, vrátit jim původní hodnotu a obohatit je o prvky moderní soudobé architektury. Znovu vytvoření odkazu původních zahrad a parku.
Positive tension between the old and the new, between the messages of our ancestors and contemporary added value. A challenge of introducing a new life into historical spaces, reestablishing their original value and enriching them by elements of modern, contemporary architecture. Recreating legacy of original gardens and parkland.

Popis projektu

Hotel Clara Futura je umístěn do historické budovy arcibiskupského zámku, stojícího v zámeckém parku. Původní měšťanská tvrz z počátku 14 století, zásadně přestavěná v renesanční době, doznala později dalších úprav raně barokní éry.
V budově zámeckého objetu jsou umístěny všechny funkce hotelu. Restaurace má kapacitu 80 míst a díky interiérovému návrhu nabízí menší či větší prostory s různým charakterem prostředí. Je přímo propojena terasou se zahrádkou s obnoveným zámeckým parkem. Obnovené otevřené ochozy kolem atria hotelu jsou hlavní přístupové komunikace k pokojům. Nový skleněný panoramatický výtah, vložený do atria propojuje jednotlivé úrovně a nenarušuje stávající historické konstrukce zámku.
Celkem disponuje hotel 40ti pokoji různého standardu. Nejvýznamnější pokoje jsou svatební apartmán s obnovenými nástěnnými malbami původní zámecké kaple. Dále pak arcibiskupský apartmán a salónek s původním malovaným stropem.
Nová zahrada je dělena na dvě části. Menší meditativní zahrada se stupňovitými ochozy pro sezení je umístěna v sevřeném prostoru parku. Forma hlavní zahrady potvrzuje hlavní osu zámku. Je přirozeně spojena s velkou zámeckou oborou.
Hotel Clara Futura is designed in the historical building of arcibishopship Castle, located in a large castle gardens and parkland. The original urban fortress from the beginning of the 14th century, was substantially rebuilt in renaisance times, and again later in baroque times.
The hotel restaurant with capacity of 80 seats is directly attached to this space and has a direct connection to a terrace part of the new castle garden. The galleries which are the main feature of the former couryard space are used as a main access to all hotel rooms. A new fully glazed lift located in the atruim space connects all pedestrian galleries. The hotel capacity is 40 rooms of varying standard and size. A wedding apartment with wall paintings and a arcibishopship apartment with the original painted ceilings are most valuable rooms.
The garden design features two parts. A smaller contemplation garden with open seating around the perimeter is located in more secluded park space. The form of the main formal garden reinforces the main axis of the castle. It is connected with the adjacent parkland.

Technické informace

Unikátní prostor bývalého nádvoří zámku byl zastřešen vloženou skleněnou subtilní "stanovou" střechou, umístěnou nad úroveň korunní římsy. Toto řešení umožnilo využít unikátní prostor nádvoří jako hotelové lobby s recepcí, lobby barem, společenským prostorem, navazujícím na restauraci hotelu.
An original space of the former castle couryard is now a part of the hotel and is covered by a glass roof with slender steel construction. The glass roof is located just above the main cornice level. This design approach made possible a new use of the former courtyard space, which now houses hotel lobby with reception, main bar and social space with seating.