Obecní dům Ďáblice

Kategorie projektu - N

Peter Lacko, Filip Tittelbach, A-LT architekti architekt

Místo realizace

Osinalická 1104/13, Praha 8, 18200

Investor

Městská část Praha 8

Dodavatel

První KEY-STAV

Datum dokončení projektu

Srpen 2018

Idea projektu

Jednoduchý, přízemní, bezbariérový dům není monumentem, ale spíše instrumentem pro obyvatele všech věkových kategorií. Podstatou řešení je maximální otevřenost a transparentnost, světlo a vzduch, bez demonstrace důležitosti objektu, ale se zdůrazněním služby veřejnému zájmu.
A simple, single-story, accessible house is not a monument but rather an instrument for it’s users of all ages / The essence of the design is maximum openness and transparency, light and air / no demonstration of the magnitude of the building but an emphasis on it’s public service instead.

Popis projektu

Jedná se o multifunkční objekt radnice městské části. Stavba měla daný finanční limit. Stojí na periferii Prahy, uprostřed obytné zóny v místě plánovaného nového centra Ďáblic.
Dům má čtyři oddělené části (ordinace lékařů, multifunkční sál, úřad, pošta) propojené vestibulem, který slouží jako podloubí a “odlehčovací“ plocha i při plesech, zábavách a koncertech a také jako příležitostný prostor pro výstavy. Uvnitř bloku jsou atria k prosvětlení vnitřních prostor. Záměrem byla jejich vzájemná synergie: hranice mezi sekcemi se mohou měnit podle aktuálního využití.
Pro civilní charakter vnitřního prostoru a vyznění světla jsme použili neutrální materiály. Z čelní strany je fasáda opatřena potiskem se vzorem s proměnlivým stříbrno-bílým, reflexním efektem pro větší identifikaci občanů s „abstraktní krabicí“.
Prague periphery – Ďáblice / in the middle of the residential zone at the site of the planned local centre. Multipurpose building equipped with a hall, post office and doctor's offices within a given financial limit. four separate sections (doctors' offices, multifunctional hall, municipality, post office) connected by the vestibule / vestibule as an arcade and a "relieving" area during balls, events and concerts and a occasional space for exhibitions / the inner atrium to illuminate internal spaces / mutual synergy, sections may vary according to the actual use / neutral materials for the civil character of the interior space and the light / front side of the patterned façade has a variable silver-white, reflective effect for greater identification of citizens with a "abstract box".

Technické informace

Základní nosná konstrukce je z masivního, dřevěného skeletu v modulu 4/4m. Konstrukce je založena na železo-betonových pasech. Fasáda a střecha jsou z exteriérové strany opláštěny tepelně-izolačními panely. Dílčí vyzdění tvárnicemi liapor slouží jako zavětrování a dle potřeby zlepšuje akustické parametry (především v sále). Podlaha je tvořena stěrkou Panbex, vnější výplně otvorů jsou hliníkové, vnitřní otvory dřevěné. Střecha je s extenzivní zelení. Topení a chlazení je řešeno tepelnými čerpadly vzduch/vzduch, kombinováno s elektrokotlem. Jako doplňkový zdroj jsou v podlahách společných prostorů elektro-rohože. Dům má vzduchotechniku s nuceným větráním sálu, prostory lze větrat i přirozeně okny, případně větracími štěrbinami.
Load-bearing structure made of a solid, wooden 4 x 4m frame / facade and roof from the exterior side covered with thermal insulating panels / partial liapor lining for structural and acoustic purposes / Panbex flooring / aluminum fills on the outside, wooden inside / extensive green roof / heating and cooling with air-air heat pumps / electric boiler + underfloor heating in common areas as an additional heat source / forced ventilation system in the hall, security, audio video