Dům přes dvůr

Kategorie projektu - Rd

Daniel Baudis, Daniel Rohan / DDAANN architekt

Místo realizace

U Cihelny

Investor

Soukromý investor

Dodavatel

TFH dřevěné skeletové domy s.ro. Bohdalovice 84, Velké Hamry

Datum dokončení projektu

Srpen 2018

Idea projektu

Dům přes dvůr, dvůr skrz dům…
House over the backyard, backyard through the house...

Popis projektu

Domov pro mladý pár a jejich dvě malé slečny vznikl v jedné z okrajových částí Prahy, kde se rodinné domy prolínají s výškovou bytovou výstavbou a hustou zelení. V této rozmanité skladbě jsme na velmi úzké parcele navrhli stavbu, která s daným místem komunikuje a využívá jeho klady. Celek je rozdělen na dvě hmoty, rodinný dům a malou pracovnu přes dvůr.

Samotný dům s bílým dřevěným obkladem a sedlovou střechou je otočen k místní komunikaci jednoduchou fasádou s hlavním vstupem. Do zbylých stran jsou propsány tři základní rozměry čtvercových oken tak, aby v každé z místností bylo dostatek světla. Velká fixní, menší otvíravá a nejmenší „střílny“, prosvětlující pobytové platformy v otevřeném krovu.

Pracovna má vlastní zázemí a ve volných chvílích slouží jako samostatný hostinský pokoj. S obytnou částí je spojena krytou pěšinou s prkenným hrazením a posuvnými vraty. Cesta přes dvůr a zpět dává obyvatelům nový vjem, vytváří z pracovny klidné místo pro práci.

Posuvná vrata nechávají proudit zahradu kolem domu. V případě potřeby je však možné je uzavřít a vytvořit tak z dvora intimnější zákoutí. Skrze velké prosklené stěny zůstávají obě části domu pocitově propojené. Dvůr se tak stává přirozenou součástí interiéru.

A home for a young couple and their two little girls was built in one of the Prague urban areas where family houses blend with high-rise blocks of flats as well as wild greenery. In the middle of this varied composition and on a very narrow site, we have designed a house which communicates with its surroundings and uses its benefits. The building is divided into two volumes – a family house and a tiny study over the (back)yard.
The house has a white wooden facade and a saddle roof. A simple side with a front door is oriented to the road. The remaining ones open with square windows in three different sizes, so that each room inside receives enough light. The largest ones are made of fixed glass panels, the middle ones are openable and the smallest squares bring light onto the platforms in the open attic.
The study has its own facilities and can serve as an individual guest room. It is connected to the house by a covered path with a plank wall which includes a large sliding door. The walk from the dwelling to the study and back can give its inhabitants a new perspective, making the study a very calm and valuable working space.
The sliding door, when open, lets the garden flow around the house. If desired, the door can be closed to create a more intimate setting. The two volumes of the house stay visually connected through large glass partitions. As a result, the yard becomes a natural part of the house.

Technické informace

Dřevostavba konstrukce "two by four".
Timber frame house with "two by four" structure