startovací rampa BMX Bohnice

Kategorie projektu - N

Ondřej Tuček architekt

Místo realizace

Čimická ulice
Praha 8

Investor

TJ Slovan Bohnice
předseda Ivan Janeček

Dodavatel

OK stavby s.r.o.
Zámečnictví Veleta

Datum dokončení projektu

Září 2018

Idea projektu

Bikros je olympijský závodní cyklistický sport, provozovaný na speciální dráze. Jeho popularita v současnosti roste. Bohnická dráha je jedna z nejstarších v Praze, donedávna však nesplňovala standardy mezinárodní federace UCI.

Nová startovací rampa s rozjezdovou výškou 5m je víceúčelovou stavbou – její šikmá střecha slouží jako startovní plocha závodů, pod ní se nachází zázemí sportovců – šatny, záchody, sklady, bufet a klubovna. Výškový průběh střechy determinuje využitelnost vnitřního prostoru.

BMX is an Olympic race cycling sport, run on a special track. Its popularity is growing nowadays. The Bohnice railway is one of the oldest in Prague but until recently it did not meet the standards of the international UCI federation.

The new start ramp with a starting height of 5 meters is a multipurpose buliding - its sloping roof serves as the starting area of the races, with sports facility - closets, toilets, warehouses, a buffet and a clubhouse beneath. The height of the roof determines the usability of the interior space.

Popis projektu

Součástí stavby byla i tribuna pro diváky, využívající přilehlý val, vzniklý při stavbě sídliště, obslužná dlážděná cesta a systém areálového osvětlení.

A tribune for spectators was part of the project, using the adjacent wave, created during the construction of a housing estate. A service paved road and an area lighting system were built together with the starting ramp.

Technické informace

Jedná se o lehkou montovanou ocelovou konstrukci, po třech stranách pláštěnou polykarbonátovými komůrkovými panely. Bude využívána pouze sezónně, takže není vytápěná. Cyklisti cestou nahoru na start využívají nástupní pororoštovou šikmou lávku.

It is a lightweight steel structure, covered with polycarbonate cellular panels. It will only be used seasonally, so it is not heated. Cyclists use the entrance girder slope on the way up to the start .