Dům na Větrném Vrchu

Kategorie projektu - Rd

Stempel & Tesař architekti architekt

Místo realizace

435 45 Nová Ves v Horách

Investor

soukromá osoba

Dodavatel

svépomocí

Datum dokončení projektu

Únor 2019

Idea projektu

Pozemek na horských hřebenech, v krušnohorské osadě Mníšek, ležící asi kilometr od hranice s Německem, nabízí jedinečné panoráma. Klimatické podmínky však odpovídají nadmořské výšce přesahující 750 metrů, svědčí o nich i sousedství větrné elektrárny.
Tradičně vyhlížející dům tvoří dvoupodlažní hmota se sedlovou střechou, s hřebenem rovnoběžným se silnicí, propojená s přízemní dvougaráží, jejíž plochá střecha kryje také vstup. Výhodná orientace parcely umožnila obytný prostor obrátit k výhledům a zároveň ke slunečním paprskům. Přístupová místní komunikace se táhne podél severní hranice, jedinečné výhledy objímají pozemek z jižní strany.

The property, located on a mountain ridge in the tiny hamlet of Mníšek in the Ore Mountains, about one kilometer from the German border, offers a one-of-a-kind panoramic view. The climatic conditions are what one might expect at 750 meters above sea level, and are reflected in the presence of nearby wind turbines.
The house is of a traditional design – two floors with a gabled roof, its axis parallel to the road, with an attached two-car garage whose flat roof also covers the walkway leading up to the front door. Thanks to the property’s excellent orientation, the living spaces open up to the surrounding vistas while also letting in sunlight. The local access road follows the property’s northern border, with unique stunning views to the south.

Popis projektu

Tomu odpovídá vnitřní členění stavby. Hlavní obytné místnosti se rozprostírají kolem velkoformátového prosklení. Krátká letní sezona vedla k návrhu zimní zahrady, resp. lodžie ve střední části jihozápadní fasády, jež je přístupná z obývacího pokoje i z jídelny. Díky velkému posuvnému oknu lze prostor, k jehož skleněné stěně přiléhá vnitřní jednoramenné schodiště, v teplém období trvale otevřít. Stala se srdcem domu.
Zatímco interiér charakterizuje dřevo a světlé barvy, zvenčí dům oplášťují v místě obvyklá tmavá prkna. Původní odstín dřeva byl zajištěn ochrannými nátěry volskou krví. Černá barva prken je dosažena ekologickou metodou opalováním, tedy bez syntetických nátěrů. Dům kryje tradiční pálená taška, se šedou moderní glazurou a jednoduchým tvarem.
This situation is reflected in the building’s interior layout. The expansive main living room is lined with large floor-to-ceiling windows. The short summer season inspired the addition of a winter garden – a covered terrace in the central part of the southwestern facade that can be accessed from the living and dining rooms. Thanks to a large sliding window, the space can be permanently opened during the warm season. It has become the heart of the house. A single-flight staircase next to the winter garden leads to the upper floor.
While the interior is characterized by the use of wood and light colors, the building’s exterior is clad in the dark wooden planks typical for this location. The wood’s original hue is guarded by a protective coating of oxblood. The black color is achieved in an environmentally friendly manner, by heating the wood and without the use of synthetic varnish. The roof covering is traditional ceramic roof tiles, with a modern gray glaze and a simple shape.

Technické informace

Dům je certifikovaný jako pasivní. Má tedy minimální spotřebu navzdory extrémním podmínkám. Tomu přispívají moderní technologie řízeného větrání domu, tepelné čerpadlo a inteligentní elektroinstalace. Základním předpokladem ale byla jednoduchá racionální forma domu, která je pro tvorbu Stempel & Tesař typická. Ideálně orientované velkoformátové prosklení je díky tepelným ziskům v zimě výhodou a boří klišé, že pasivní domy nemohou mít velkoformátové prosklení.
The building is certified as a passive house – i.e., it requires a minimum of energy despite the extreme conditions. This was achieved through the use of modern technology to control the building’s ventilation, a heat pump, and smart home automation. Nevertheless, one important precondition was the building’s simple and rational form – a typical trait for the architectural designs of Stempel & Tesař. Thanks to its heat gain, the ideally oriented large-format glass offers an advantage in winter and belies the preconceived notion that passive houses cannot have large windows.