Zvonička

Kategorie projektu - D

Stempel & Tesař architekti architekt

Místo realizace

Bílovice 35; 79841 Bílovice-Lutotín

Investor

Obecní úřad Bílovice-Lutotín
Bílovice 39;
79841 Bílovice-Lutotín

Dodavatel

Milan Tančin
Újezd 325, 400 02, Trmice

Datum dokončení projektu

Říjen 2018

Idea projektu

Příběh zvoničky v Bílovicích-Lutotíně na Moravě se zrodil v západních Čechách. Inspirativní semínko do našich hlav zasel nadšený patriot, který našel historickou fotografii s božími muky, která podlehla zubu času. Nápad postavit nová, však další místní rodáci přijali pouze napůl a postavili kopii původní stavbičky dříve, než bylo možné vymyslet novou.
Zadání na drobnou sakrální stavbu tak zůstalo v našich hlavách a začalo pučet při setkání se zástupci obce Bílovice-Lutotín, z níž pochází kořeny jednoho z nás. Obyvatelé potvrdili moravskou víru v tradice, které je potřeba udržovat. Pochopili, že mají-li tradice přežívat, je třeba, aby vznikaly nové podněty. Iniciativa doplnit parter návsi s tradiční lidovou architekturou současným sakrálním artefaktem nakonec vyústila v úzkou spolupráci mezi námi autory a zámečnickým mistrem, pro kterého jsme ve stejnou dobu navrhovali rodinný dům.

The story of the bell in the Moravian village of Bílovice-Lutotín starts in western Bohemia. The seed for this idea was planted in our minds by an enthusiastic local patriot, who had found a historical photograph of a wayside shrine weathered by the ages. But the locals were not entirely open to the idea of erecting a new shrine, and so they erected a copy of the original structure before a new one could be designed.
So the idea of small-scale religious structure remained in our heads, and it started to germinate during a meeting with representatives from the village of Bílovice-Lutotín, where one of us has his family’s roots. The local residents confirmed the Moravian belief in the need to uphold tradition. They also understood that new impulses are needed if traditions are to survive. The movement to decorate the village square, otherwise characterized by traditional folk architecture, with a contemporary religious structure eventually resulted in a close collaboration between us as architects and a master metal artist for whom we concurrently designed a family home.

Popis projektu

Konstrukce zvoničky tvoří 15mm masivní plech. Způsob perforace byl pečlivě odladěn na vzorcích. Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, k samotné formě říká: „netradiční pojetí, a přitom velice hezké; krása a elegance je v jednoduchých tvarech s gotickým obloukem i v onom zdobení ve tvaru křížků – čtyřlístků.“ Kromě důrazu na duchovní význam a propojení s gotikou skrze perforace ve tvaru gotické kvadratury – oněch zmíněných čtyřlístků, jsme v návrhu pamatovali i na umístění ve veřejném prostoru, tedy na trvanlivost a nenáročnou údržbu. K tomu Mons. Radkovský dodává: „Provedení je jednoduché a bytelné, s tím si ničitelé hezkých věcí neporadí. Taková drobná architektura je skvostem naší krajiny. Je dobře, že neskončila v baroku, ale pokračuje dál. I díky Vám. Bůh Vám žehnej!“

The structure holding the bell consists of solid 15mm metal. The perforations were carefully fine-tuned using test models. Monsignor František Radkovský, the Bishop Emeritus of Pilsen, calls the design “an unconventional approach, and yet very pretty; its beauty and elegance lie in the simple shapes, with a Gothic arch and ornamentation in the shape of a cross, a four-leaf clover.” Besides an emphasis on the design’s spiritual dimension and references to the Gothic era through perforations in the shape of quadrature designs (the aforementioned four-leaf clovers), we also took into account the fact that the bell would be located in a public space, which required an emphasis on durability and simplicity of maintenance. On this point, Mons. Radkovský adds: “The execution is simple and solid. Vandals will have a hard time of it. Such a small piece of architecture is a gem on our landscape. It is good that architecture did not end in the Baroque, but continues forward. God be with you!”

Technické informace

Konstrukce zvoničky tvoří 15mm masivní plech. Způsob perforace byl pečlivě odladěn na vzorcích.

The structure holding the bell consists of solid 15mm metal. The perforations were carefully fine-tuned using test models.