Interiér malého rodinného domu

Kategorie projektu - I

schrapnel s.r.o. / Ing. arch. Zuzana Tůmová, Ing. arch. David Beke architekt

Místo realizace

Polenská 5806/19, 586 01 Jihlava

Investor

Soukromý investor

Dodavatel

Truhlářství DOL-PA, Pavel Doležal, Studénky 54, 588 31 Puklice
Sklenářství Slanina, Humpolecká 1022, Havlíčkův Brod 580 01
myLIGHT s.r.o., Trnitá 491/3, 602 00, Brno-Trnitá
Zips Brno | Táborská 246/244, Brno, 615 00
Michal Novotný - fotograf
Němec s.r.o., V Štíhlách 2031/12, Praha 4, 142 00

Datum dokončení projektu

Březen 2018

Idea projektu

Návrh řeší interiér moderního minimalistického rodinného domu. Pojetí a použité materiály v interiéru stylově, texturově i barevně navazují na exteriér rodinného domu tak, aby tvořil jeden celek hovořící stejným jazykem. Záměrem bylo vybudovat designově čistý avšak plně funkční interiér s minimálními nároky na jeho údržbu a úklid, s mnoha úložnými prostory. Hlavním výrazovým prostředkem jsou betonové stěrky použité v koupelnách, na stěnách i na nábytku, zelené vertikální zahrady, vzdušnost v podobě čirého plastového nábytku a skleněných prvcích, minimalismus, čistota a bílá barva. Zrcadlové plochy na stěnách spolu s velkými plochami oken potom přidávají prostoru opticky metry čtvereční navíc. Jednotlivé prostory na sebe kontinuálně navazují díky použití vysokých posuvných dveří v celém interiéru. Strop je řešen jako lamelový se zabudovanými zdroji osvětlení.

The design solves the interior of a modern minimalist family house. The concept and materials used in the interior stylishly, textually and colorfully link to the exterior of the family house to form a single unit speaking the same language. The intention was to build a clean, yet fully functional interior with minimal maintenance and cleaning requirements, with many storage spaces. The main means of expression are imitation concrete surface used in bathrooms, on walls and furniture, green vertical gardens, airiness in the form of clear plastic furniture and glass elements, minimalism, purity and white color. Mirror surfaces on the walls along with large window surfaces add extra space to the square meter. The individual spaces are continuously connected by the use of high sliding doors throughout the interior. The ceiling is designed as a lamella with built-in light sources.

Popis projektu

Kompletní návrh interiéru včetně realizační dokumentace, realizace a dozor.

Complete interior design including implementation documentation, implementation and supervision.

Technické informace

Celková obytná plocha 89 m2

Podlahy – bílá betonová stěrka
Strop – kovový bílý lamelový se zabudovanými zdroji
Dveře – lakované posuvné panely
Stěny – zrcadlové plochy, vertikální zelené zahrady, betonové stěrky, active air rigips sdk stěny
Nábytek – bílý lakovaný a v imitaci betonu, skleněné prvky z extra čirého skla

Total living area 89 m2

Floors - white polished concrate
Ceiling - white metal lamellae with built-in sources
Doors - white lacquered sliding panels
Walls - mirror areas, vertical green gardens, polished concrate, active air rigips walls
Furniture - white lacquered and imitation concrete, glass elements made of extra clear glass