Lávka přes Hlubokou strouhu

Kategorie projektu - D

Tomáš Minarovič & tým studentů / Ateliér Hlaváček – Čeněk, 1:1 lab, Ústav navrhování II, FA ČVUT architekt

Místo realizace

Modrá turistická stezka v místě Hluboké strouhy
543 51 Špindlerův Mlýn

Investor

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Dodavatel

Ateliér Hlaváček – Čeněk
1:1 lab
Ústav navrhování II, Fakulta architektury ČVUT
Thákurova 9
166 34 Praha 6
www.1-1lab.cz

Datum dokončení projektu

july_2019

Idea projektu

CZ/
Lávka se nachází na úbočí Stohu, v místě, kde Hlubokou strouhu překonává modrá turistická stezka, vedoucí ze Špindlerova Mlýna na Klínové Boudy. Její tvar vychází z terénní konfigurace žlabu vytvořeného Hlubokou strouhou a z pohybu návštěvníků. Svou křivkou vytváří pokračování současné cesty a podporuje plynulost chůze. Podél stezky se nachází minimum míst k odpočinku. Lávka proto nabízí posezení s výhledem díky navržené lavičce, která se obrací směrem do údolí.


EN/
The footbridge is located at the edge of the peak ‘Stoh’, at the point where the Deep Gorge is crossed by a hiking route leading from Špindlerův Mlýn to the chalets known as the Klínové Boudy. Its shape is derived from the terrain configuration of the gulley formed by the Deep Gorge, a curve that forms a continuation of the current path and supports smooth movement of hikers. Along the path, there are only a few resting points: hence the bench offering a seat with a view, which turns to face down into the valley.

Popis projektu

CZ/
Návrh reaguje na místní extrémní klimatické podmínky. Mostovka je tvořena roxory – betonářskými žebírkovými tyčemi. Díky mezerám mezi roxory působí lávka opticky lehce a chodec může vnímat potok pod lávkou, zároveň na lávce nedochází k hromadění sněhu, vody ani listí. Výstupky roxorů zaručují bezpečnou chůzi po lávce. V hlubokém žlabu, který lávka překonává, dochází k častým lavinám. Lávka je proto navržena bez zábradlí, aby kladla padající lavině minimální odpor. Hlavní materiál tvoří povětrnostně odolná ocel Corten, která nevyžaduje žádnou údržbu a svojí barevností dokonale zapadá do přírodního kontextu Krkonošského národního parku. Lávka je půdorysně zakřivená s nosnou konstrukcí ze svařovaných I profilů. V blízkosti lávky se nenachází žádná dopravní infrastruktura. Lávka je proto modulární, rozebíratelná na jednotlivé díly, které jsou snadno transportovatelné a montovatelné bez použití těžké techniky. Svým střídmým tvarem, subtilností i použitým materiálem harmonicky souzní s jedinečným prostředím.


EN/
The design reacts to the locality’s extreme climate conditions. The bridgeway is formed from rebars, i.e. the ribbed metal rods used to reinforce concrete. Thanks to the spaces between the rebars, the bridge gives an optical impression of lightness, so that hikers can gain a glimpse of the stream below the bridge, while the bridge itself does not collect snow, water or even fallen leaves. The roughness of the rebars promises safe passage across the bridge. Since the gulley spanned by the bridge is frequently the site of avalanches, the bridge is designed without any railings, to offer only minimal resistance to falling objects. The main material is Corten weathering steel, which requires no maintenance and perfectly fits into the natural surroundings. The footbridge has a curving outline with a load-bearing structure of welded I-profiles. No transport infrastructure is anywhere near the footbridge. Consequently, it is designed to be modular, easily disassembled into individual parts, which in turn can be easily transported and assembled without using heavy machinery. In its restrained form, its visual delicacy and its used materials, it harmonically matches the unique environment of the Krkonoše National Park.

Technické informace

CZ/
Celková délka lávky je 7,25 m, šířka 1,8 m.

Lávka přes Hlubokou strouhu je studentský design-build projekt ateliéru Hlaváček – Čeněk z Fakulty architektury ČVUT ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku. Výuka formou „navrhni a postav“ umožňuje studentům stavbu nejen vymyslet a nakreslit, ale také vlastníma rukama realizovat.

Pedagogické vedení: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk
Autorka návrhu: Tomáš Minarovič
Autorský tým: Michal Bílek, Jan Binter, Tereza Chvojková, Ondřej Králík, Matěj Kulhavý, Petra Lálová, Eliška Müllerová, Pavel Struhař


EN/
The total length of the bridge is 7.25 m, width 1.8 m.

The footbridge is a student design-build project by the Hlaváček – Čeněk studio in the Faculty of Architecture at the CTU in Prague in collaboration with the Administration of the Krkonoše National Park. An alternative to standard teaching, this method enables students not only to design and draw a building but also to build it with their own hands.

Team leaders: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk
Author of the concept: Tomáš Minarovič
Student design team: Michal Bílek, Jan Binter, Tereza Chvojková, Ondřej Králík, Matěj Kulhavý, Petra Lálová, Eliška Müllerová, Pavel Struhař