Rodinný dům v údolí Dyje, Znojmo

Kategorie projektu - Rd

Kuba & Pilař architekti / Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Norbert Walter architekt

Místo realizace

Mlýnská 3, Znojmo

Investor

Norbert Walter, Mlýnská 3, Znojmo

Dodavatel

Neuveden

Datum dokončení projektu

april_2019

Idea projektu

Pozemek je prolukou mezi rodinnými domy, které tvoří nábřeží řeky Dyje. Terén pozemku je velmi svažitý, má původní terasovou úpravu s kamennými stěnami. Nad protějším břehem se zvedá skalní stěna se Znojemským hradem, rotundou sv.Kateřiny a kostelem sv.Mikuláše. Dům má do nábřeží 3 nadzemní podlaží, do svahu podlaží jedno. Severní část domu do nábřeží tvoří šikmou střechu navazující na střechy sousedních domů. Střecha je zelená a opticky přechází do stoupající zahrady. Do zelené plochy střechy jsou vyříznuté okenní otvory dětských pokojů a obytného prostoru. Východní stěna hmoty je vysunutá a ustoupená, umožňuje tak prosvětlení ložnice a prostoru chodby ve 2.NP. Hlavní obytný prostor je umístěný v nejvyšším podlaží a je propojený s venkovní terasou a zahradou na jižní straně. Obytný prostor využívá největší devizu místa, kterou jsou krásné výhledy do údolí řeky Dyje a na protilehlé skalní svahy s významnými historickými památkami Znojma.

The site is situated in a gap between the family houses that form the banks of the river Dyje. Steep terrain of the plot has the original terrace landscaping with stone walls. Rock wall with Znojmo Castle, the Rotunda of St. Catherine and the Church of St. Nicholas rises above the opposite of a river bank. The house has three floors facing the waterfront side and one floor facing the slope side. The northern part of the house facing the waterfront is formed by sloping roof following the shape of the neighboring roofs. The green roof is optically transforming into a rising garden above the house. Window openings of children's rooms and living space windows are cut into the green area of the roof. The eastern wall of the house is extended and recessed, thus enabling the illumination of the bedroom and the corridor on the second floor. The main living area is located on the top floor and it is connected to the outdoor terrace and garden on the southern side. The living space benefits from main advantages of the site, which are beautiful views of the Dyje river valley and the opposite rocky slopes with important historical monuments of Znojmo.

Popis projektu

plocha pozemku: 439 m2 | zastavěná plocha: 125 m2 | užitná plocha: 186 m2 | obestavěný prostor: 870 m3

plot area: 439 m2 | built-up area: 125 m2 | usable floor area: 186 m2 | volume: 870 m3

Technické informace

- vytápění tepelné čerpadlo země voda
- vnitřní větrání s rekuperací vzduchu
- nádrž na dešťovou vodu
- zelená střecha

– heating by ground-to-water heat pump
- indoor ventilation system with air recuperation
- rainwater tank
– green roof