Tree house

Kategorie projektu - K

Jan Tyrpekl, Jaroslav Kejř, Jan Hyk, Adam Ulrich architekt

Místo realizace

Hrusice

Investor

Jan Tyrpekl, Jaroslav Kejř, Adam Ulrich, Jan Hyk

Dodavatel

Primitive Studio

Datum dokončení projektu

october_2019

Idea projektu

Cílem projektu bylo poskytnout uživatelům bezprostřední kontakt s krajinou, silný autentický zážitek, a pokusit se tímto způsobem probudit hlubší zájem lidí o místo, ve kterém žijí.

The main goal of this project was to provide the users with an first hand contact with the surrounding landscape, a strong authentic experience, and excite them to take a deeper interest in the environment they live in.

Popis projektu

Objekt byl stavěn svépomocí a financován byl vlastními prostředky. Objekt se nachází na soukromém pozemku - pastvě pro ovce - nedaleko Prahy. Objekt může po dohodě navštívit kdokoliv. Důležitá část projektu bude pravidelné uspořádání workshopu, či happeningu. Jednou či dvakrát ročně bude uspořádána událost, kdy se budou moci sejít všichni návštěvníci tree housu a budou si moci zasadit vlastní strom. Tento workshop by měl být v bezprostředním okolí objektu a s jeho pomocí by se měla např. obnovit alej, či vzniknout nějaký jiný výrazný krajinný prvek. Takto už nebude člověk pouhým návštěvníkem místa, ale jeho spolutvůrcem.

The tree house was self-built and self-financed by the team. The structure is located on a private property - a sheep pasture - just outside of Prague. Anyone can visit the treehouse after making an arrangement with the owner. An annual workshop will be will be an important part of the project. An event, where all the treehouse visitors can come together and plant their own tree, will be held once or twice a year. This happening should take place in the imminent proximity of the treehouse and should help to restore a defunct tree alley or to create some other sort of a distinctive landscape element. This way people will stop being mere visitors to the place, but will become an active part of its creation.

Technické informace

Jedná se o dvě dřevěné platformy, které jsou zavěšeny nezávisle na sobě. Strop nese svěšený dřevěný prstenec, na kterém je zavěšený transparentní plášť. Druhý vodící prstenec je připevněn k podlaze. Do objektu se vstupuje po padacích schodech. Objekt vznikl na základě jednoduché skicy a zaměření stromů. Finální podoba tedy byla z velké části určena až přímo při stavbě.

The tree house consists of two independently anchored, wooden platforms. A transparent cladding is suspended from the ceiling on a subtle wooden ring. A second guiding ring is attached to the floor. The object is accessible by a pull down stairs counterweighted by a rock suspended on a thin cable.
The project was based only on a simple sketch and the layout of the trees, so the final appearance was largely determined during the building process itself.