Historie obce architektů

Video 10/05/2018

Obec architektů navazuje na prvorepublikové spolky a je tak nedílnou součástí naší stoleté tradice. Pojďte si s námi připomenout historické milníky.