Stožár s výhledem

Project category - D

Kristýna Rejsková & tým studentů / Ateliér Hlaváček – Čeněk, 1:1 lab, Ústav navrhování II, FA ČVUT architect

Místo realizace

252 66 Libčice nad Vltavou

Investor

Skanska Reality a. s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8

Dodavatel

Ateliér Hlaváček – Čeněk
1:1 lab
Ústav navrhování II, Fakulta architektury ČVUT
Thákurova 9
166 34 Praha 6
www.1-1lab.cz

Datum dokončení projektu

june_2019

Project idea

CZ/
Stožár s výhledem je drobná intervence v krajině. Nachází se v Libčicích nad Vltavou, v místě budoucího parku Na Cihelce. Je iniciačním bodem, zásahem, který má vybudit aktivitu a pozvednout význam místa, prvním stavebním počinem v území, které se má v budoucnu ze zanedbaného místa změnit na park.


EN/
The Mast with a View is a small-scale intervention in the landscape, located in Libčice nad Vltavou, Czech Republic. It forms an initiation point, an intervention to stimulate engagement and enhance the importance of the site; the first building project in an area meant to be transformed from a neglected locality into a park.

Project description

CZ/
Inspirací byl věhlas libčických cihlářů, kteří se kromě výroby cihel specializovali na výstavbu továrenských komínů, kterých v Čechách postavili více než 1000. Stožár nese vlajku města a svým tvarem se vztahuje k libčickým komínům. Je umístěn na vyvýšeném místě v srdci budoucího parku a stává se tak jeho orientačním bodem a místem k setkávání. Je vidět z okolí, zároveň sám nabízí výjimečný výhled na město i na Větrušické rokle na protějším břehu Vltavy.
Konstrukce stožáru kombinuje vnitřní ocelovou konstrukci a vnější dřevěný plášť, obě části staticky spolupůsobí. Ocelová konstrukce je tvořena středovou trubkou, nástavcem pro vlajku, schodišťovými stupni, podestou a základovou obručí. Modřínový plášť se skládá z 16 svislých hranolů a 168 vodorovných příčlí. Tvarování dřevěné konstrukce je inspirováno formátem cihelné vazby. Svislé hranoly definují rozmístění schodišťových stupňů a jsou střídavě rozepřeny vodorovnými příčlemi.


EN/
The inspiration was the fame of Libčice’s historic brickmakers, who not only produced bricks but also specialized in the construction of factory chimneys, with over 1000 raised in the Czech lands alone. The mast bears aloft the town’s flag, and in its shape recalls the famed Libčice chimneys.
Standing at an elevated position in the heart of the future park, it forms the vicinity’s chief landmark and meeting place. It can be seen from the immediate vicinity, and at the same time offers an exceptional view of the Větrušice Gorge on the opposite bank of the Vltava River.
Structurally, the mast combines an internal steel structure and an outer wooden envelope, with both components working together to provide structural integrity. The steel structure consists of the central tube, the flagpole support, the stair risers, the base and the anchoring foundation ring. The timber envelope consists of 16 vertical larch beams and 168 horizontal rungs. In its form, the wooden structure is inspired by traditional formats of brick bonds. The horizontal beams define the placement of the stair risers, and are placed at alternating height between the vertical timber studs.

Technical information

CZ/
Celková výška stavby je 7.9 m.

Stožár s výhledem je studentský design-build projekt ateliéru Hlaváček – Čeněk z Fakulty architektury ČVUT. Výuka formou „navrhni a postav“ umožňuje studentům stavbu nejen vymyslet a nakreslit, ale také vlastníma rukama realizovat.

Pedagogické vedení: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk
Autorka návrhu: Kristýna Rejsková
Autorský tým: Tereza Čechová, Adam Hofman, Filip Hutera, Lenka Lenčéšová, Jana Sedlická, Sylvie Tesková, Kryštof Vicherek, Anna Vopařilová


EN/
In total, the height of the tower is 7.9 m.

The “Mast with a View” is a student design-build project by the Hlaváček - Čeněk studio of the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague. Design-build projects allow students not only to invent and draw a building, but also to realize it with their own hands.

Team leaders: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk
Author of the concept: Kristýna Rejsková
Student design team: Tereza Čechová, Adam Hofman, Filip Hutera, Lenka Lenčéšová, Jana Sedlická, Sylvie Tesková, Kryštof Vicherek, Anna Vopařilová