Architecture

Architecture as an exhibit / Vratislavice nad Nisou, Czech

Jakub Strejc
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

The proposal deals with a group of buildings in the village of Vratislavice nad Nisou near the town of Liberec in northern Bohemia. The principle of the design was to make new life and function accessible to the coaling tower, power plant and adjacent buildings. The theme of architecture as an exhibit reacts not only to the current state of objects inside, but also from the outside. Interventions in the interior also include the modification of the surrounding parterre of the original production area, the location of new furniture and the creation of new public spaces intended for meeting people.

Project description

Nově vkládané konstrukce sestávají ze systému uzavřených tubusů, které propojují komplex objektů dohromady, umožňují bezbariérový přístup a zároveň plní svoji funkci i v exteriéru. Konstrukci tubusů tvoří ocelové uzavřené svislé a vodorovné profily v kombinaci se šikmými táhly. Podlaha je tvořena podlahovými ocelovými rošty a celá konstrukce je dvojím způsobem opláštěna hliníkovými panely Alucobond. V exteriéru je konstrukce opláštěna z vnější strany pro ochranu konstrukce a v interiéru ze strany vnitřní.
Jeden z tubusů plní funkci nově vytvořené pěší lávky přes řeku Nisu, která v současné chvíli na místě chybí a chodci jsou v kolizi s motorovou dopravou na úzkém silničním mostě. Dva z tubusů skrývají vertikální komunikaci pro bezbariérové zpřístupnění objektů a poslední, nacházející se v horní části komína, funguje jako vyhlídková lávka do přilehlého okolí. V budoucnu by objekt mohl sloužit pro účely kavárny, galerie, promítacího sálu a přednáškového sálu, ale především bude otevřen pro veřejnost jako exponát.

Technical information

4x exterior perspective
3x interior perspective
1x axonometry of the area
1x floorplan
1x section
3x view
1x structural concept

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.