Historie XXV. ročník

205 projektů
160 ateliérů

CENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ

Sportovní hala Dolní Břežany od studia SPORADICAL (Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová)

Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová / SPORADICAL

Česká Republika

Hlavní ceny v kategorii

Ing. arch. Stanislav Fiala

DRN

Marek Jan Štěpán / Atelier Štěpán s.r.o.

Kostel sv. Václava

Huť architektury Martin Rajniš s.r.o.

Doubravka

Miroslav Pospíšil

polyfunkční dům Vista Optik

Ing. arch. David Levačka Kraus / Architektura s.r.o.

Administrativní budova ve Strančicích

Čestná uznání

8smička Humpolec architektů Luďka Rýznera a Františka Čekala z OK PLAN ARCHITECTS a Vzdělávací komplex UTB ve Zlíně Evy Jiříčné, Petra Vágnera a Jury Bečičky z AI-DESIGN

OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o. / Ing. arch.Luděk Rýzner, Ing. arch. František Čekal

8smička Humpolec

AI - DESIGN / Eva Jiřičná, Petr Vágner, Jura Bečička

Vzdělávací komplex UTB ve Zlíně

Čestná uznání Obce architektů

Čestná uznání Obce architektů dílům, která porota vybrala do finále, ale neocenila.
Jedná se o interiér Long Story Short Hostel & Café, které navrhlo Denisa Strmiskova Studio, Rodinný dům Srbín od Martina Čeňka a jeho martin cenek architecture a Victoria Pragensis – Botanický Labyrint od Juráše Lasovského.

Denisa Strmiskova Studio

Long Story Short hostel & cafe

Martin Čeněk / martin cenek architecture

Rodinný dům Srbín

Juráš Lasovský / www.llja.dk

VICTORIA PRAGENSIS – BOTANICKÝ LABYRINT

Cena za životní dílo

Cena za životní dílo byla udělena Vladimírovi Šlapetovi (*1947), významnému historikovi a teoretikovi architektury

Generální partneři Obce architektů

Hlavní partneři

Mediální partner