Have you submitted your project to the INSPIRELI AWARDS already?

Sign in here and submit a new one!


Pravidla a podmínky

Pro pokračování prosím odsouhlaste podmínky a pokračujte.


01

Váš profil

Tell us about yourself and fill out information below.

Sign up

Osobní údaje

Vaše profilová fotografie

Vaše profilová fotografie by měla mít nejméně 512x512 pixelů, ale ne více než 1024x1024 pixelů.

Přidejte profilovou fotku

Buďte propojeni (volitelné)

Poskytněte nám odkazy vaše online prezentace a INSPIRELI AWARDS Vám bude moci poskytnout speciální promo.

Vaše univerzita

Vyplňte svou univerzitu

Informace o fakultě

Poskytněte kontaktní informace na učitele nebo člena fakulty ve vaší škole, který vás zná Vás, Vaši práci a byl by nejlepší člověk, který by měl být informován o vašich dosažených výsledcích ve 4. ročníku INSPIRELI AWARDS.


Vybráním "Dokončit a odeslat", potvrzuji, že mám potřebná oprávnění k poskytování kontaktů třetích stran jako součásti mého podání. INSPIRELI může kontaktovat mne nebo svého sponzora fakulty e-mailem o prostřednictvím výše uvedených informací.

02

Detail projektu

Dokončete svou registraci poskytnutím klíčových informací o projektu.

Vyber kategorii projektu

Typ projektu

Jména autorů

Write the full name of the author. If there are multiple authors, separate them by commas

DOHODA O AUTORSKÝCH PRÁVECH

O projektu

Vyplň dodatečné údaje o projektu. Informace zadejte aj v anglickém jazyku.

Popis projektového záměru, klíčové myšlenky, účelnosti a cílů, které měl projekt naplnit. Informace zadejte aj v anglickém jazyku.

Podrobný popis rozsahu práce. Informace zadejte aj v anglickém jazyku.

Kompletní technické informace s projektovou specifikací, technický nákres, vizualizace a další relevantní dokumentace. Informace zadejte aj v anglickém jazyku.

Vyplň spoluautory. Informace zadejte aj v anglickém jazyku.

Vyberte jaký software jste použili k vytvoření projektu


03

Přidej minimálně 1 fotku projektu

.

Kliknutím přidáš první fotku

Přidej popis fotky

Kliknutím přidáš druhou fotku

Přidej popis fotky

Kliknutím přidáš třetí fotku

Přidej popis fotky

Kliknutím přidáš čtvrtou fotku

Přidej popis fotky

Kliknutím přidáš pátou fotku

Přidej popis fotky

Přidat více fotek

04

Přehled Vašeho projektu

Gratulujeme!, Takto bude vypadat váš projekt v soutěžní galerii!


Kategorie projektu -


let,

Idea projektu

Popis projektu

Technické informace

Spoluautoři