Architecture

Multipurpose social sports halls

Eliška Ševčíková
SPŠ stavební Brno
Česká Republika

Project idea

Hlavní záměr byl vytvořit sportovní haly, které ve spojení s exteriérem, vytvářejí příjemnou atmosféru pro sportování, ale i relaxaci.

The main intention was to create sports halls, which in conjunction with the exterior, create a pleasant atmosphere for sports, but also relaxation.

Project description

Víceúčelové sociální sportovní haly jsou soubor hal a sálů určené především sportovním, ale i sociálním účelům.
Mým záměrem bylo vnést do haly hlavně 2 sporty, které jsou velice populární - skateboarding, climbing, a proto by si zasloužili více prostor.

Multi-purpose social sports halls are a set of halls and halls intended primarily for sports, but also for social purposes.
My intention was to bring mainly 2 sports to the hall, which are very popular - skateboarding, climbing, and therefore would deserve more space.

Technical information

Budova má kavárnu, několik šaten, toalet a umýváren, díky kterým tu lidé mohou strávit celý den. Budova má i podzemní parkoviště, díky kterému nemusí vozidla zabírat parkový prostor kolem budovy. Budova je díky výtahu bezbariérová.

The building has a café, several changing rooms, toilets and washrooms, thanks to which people can spend the whole day here. The building also has an underground car park, thanks to which vehicles do not have to occupy the park space around the building. The building is barrier-free thanks to the elevator.

Copyright © 2022 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.