vision

Bytový dům Praha - Smíchov

Pavla Hanousková
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Česká Republika

Idea projektu

Naším zadáním byla nedokončená bloková zástavba v Praze na Smíchově.Blok jsem uzavřela a tak vznikl uvnitř bloku soukromý prostor pro obyvatele bytového domu. Do bloku jsem chtěla vpustit více slunce a bytový dům rozdělila na tři bloky, kde v 1.NP jsou komerční prostory s recepcí a v dalších podlažích bytové jednotky. Dále jsem pracovala s prostorem okolo bloku a udělala klidné velké náměstí ustoupením 1.NP a 2.NP střední části bloku

Our task was incomplete block area in Prague Smíchov. I closed the block so the new private are has been developed for the residents of the apartment building. I wanted to let more sunshine in the block so I divided the building into three blocks. In the first floor there is commercial area with the reception and in the upper floors the housing units. Then I worked with the area around the block and I developed big and calm square by backtracking the first and the second floor of the middle block.

Popis projektu

Doplněný blok je rozdělen na tři části. Každý blok má své schodiště, které je v 1.NP propojeno s recepcí, kvůli bezpečnosti obyvatel bytového domu. V tomto podlaží se nachází také komerční část.
Každý byt má svůj balkón popřípadě terasu, které jsem situovala směrem na Vyšehrad, nebo na Santošku, které se nachází v blízkosti našeho území.
Střední blok je v 1.NP a 2.NP ustoupen a podepřen betonovými sloupy, aby vznikl prostornější a dynamičtější parter.

The filled block has been divided into three areas. Every block has its own stairs where at the first floor it's connected with the reception because of the safety of the residents. There is also commercial part in this floor.
Every flat has its own balcony or terrace which is situated towards Vyšehrad or towards Santoška that is nearby of our area.
The middle block is on the first and the second floor is backtracked and underpinned with the concrete pillars so more spacious and dynamic parterre has been developed.

Technické informace

Konstrukční systém je smíšený, Stropní konstrukce je pnutá jedním směrem.

Spoluautoři

Ing. arch. Jan Kašpar
Ing. arch. Richard Bartík
Ing. arch. Lenka Zelená

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.