vision

Family house in Lobendava

Michaela Stará
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Česká Republika

Idea projektu

Zadáním bakalářské práce byl návrh rodinného domu situovaný v přírodní lokalitě poblíž obce Lobendava v severních Čechách. Zadaný pozemek se nachází v zalesněném území zhruba 3 km od obce a je charakteristický zejména zatopeným lomem a výrazným skalním útvarem lemujícím vodní hladinu. Účelem bylo naplnit představy investorů a vytvořit pro ně bydlení na míru, po kterém vždy toužili. Návrhem je jednoduchá vertikální hmota, umístěná uvnitř lomu, která zajišťuje propojení celého spektra benefitů, které daná lokalita může nabídnout. Součástí domu je nenápadná jednopodlažní hmota zakomponovaná do skalního masivu, ve které se nachází veškeré technické zázemí. Součástí velkého lesnatého pozemku je i upravená část zahrady, která se nachází v těsné blízkosti domu. Umístění domu odpovídá i jeho vybavení - je přizpůsobeno potřebám rodiny žijící daleko od veřejné vybavenosti. Jedná se tedy o velkorysý návrh, v samotném srdci krásného přírodního útvaru, kde investor najde dokonalé, ničím nerušené, spojení s přírodou.

The assignment of bachelor thesis is design of family house located in natural surroundings, close to Lobendava village in North part of Czech Republic. This land is located around 3 km far from the village in wooded area. It is characteristic by flooded quarry and significant unit rock which is lining the water surface.
The purpose was meet the idea of investors and create for them a perfect tailor-made housing which they were desire for whole life.
Design is very simple vertical face located in inner side of quarry which made a connection of spectrum of benefits with everything what this location can offer. The part of the house is one-floor unobtrusive shape which is incorporate to rock. In that part is all technical background.
In wooded part of land located close to the house is modified garden. The equipment of the house perfectly fit to the location – it means that it is adapted for all family needs even though it is far from civilization.
This generous proposal in heart of a beautiful natural surroundings is perfect for investors to find undisturbed connection with a nature.

Popis projektu

SYNTÉZA. ČLOVĚK A PŘÍRODA.
To je přesně návrh rodinného domu poblíž Lobendavy.
V blízkosti malé vesničky, která se nachází v nejsevernějším cípu České republiky, má vyrůst okázalý rodinný dům. V samotném srdci zalesněné přírody se nachází bývalý, zatopený, porfyrový lom. Nabízí se zde velice lukrativní příležitost, kterou využila investiční rodina koupí právě tohoto pozemku. Součástí pozemku je mimo lomu i několik akrů lesa rozkládajících se okolo skalního masivu. Tato přírodní bariéra poskytuje rodině dokonalé soukromí. Návrh domu v takovém území je snem každého architekta. Přání majitelů i netypické umístění pozemku umožnili vnik jedinečné stavby, která se velmi liší od většiny projektů klasických rodinných domů.

Nevšední lokace. Nevšední řešení.
Přáním investorů byl dům, kde by se cítili součástí přírody. Z tohoto a dalších požadavků vychází výsledný návrh. Hlavní hmotu objektu tvoří čistý hranol, skládající se ze čtyř podlaží s pravidelným, čtvercovým půdorysem. Takto zvolená vertikála umožňuje využití všech benefitů, které daná lokalita nabízí. V patě hranolu je rodině zajištěn bezprostřední kontakt s vodní hladinou prostřednictvím dřevěného, pobytového mola. Zároveň zde pociťuje bezpečí z úkrytu u paty skal vystupující z vodní hladiny. V dalších nadzemních podlažích dokonale vnímáme okolní přírodu – čistý pohled na zrcadlící se vodní hladinu, skalnatý masiv a koruny přilehlých stromů. Nejvyšší podlaží nabízí i další přínos – jelikož se investor věnuje umělecké tvorbě, přináší mu situování pracovny do tohoto podlaží dokonalé, tvůrčí pracovní prostředí.
Aby bylo docíleno dokonalého spojení s přírodou, je celý obvodový plášť řešený bezrámovým zasklením, a tak si uživatelé mohou užít ničím nerušený výhled do krajiny. Z exteriéru má toto zasklení vyšší reflex, a tak se investor nemusí bát nízké míry soukromí. Dalším prvkem umocňujícím toto spojení jsou vyklápěcí, samoskládací balkónové prvky. Napřed nenápadně vypadající horizontálně rozdělené okno se po stisknutí tlačítka začne vyklápět na venkovní stranu a poskládá se do prostorného, luxusního balkónu. Další zvláštností obvodového pláště jsou tři výklopné části na jihozápadní fasádě ve spodní části. Tyto části po vyklopení pomocí automatického pohonu utvoří markýzu, a mohou tak rozšířit prostor obývacího pokoje.
Jedinými prvky zasahujícími do jednoduchosti skleněné fasády jsou propisující se stropní konstrukce jednotlivých podlaží – ty vystupují vždy o půl metru za okenní části a tvoří tak přirozené stínění. Zároveň jsou v nich zakomponované venkovní stínící prvky, které uživatele ochrání před přehříváním a nadměrným prosluněním domu a zároveň jim dopřejí dokonalou míru soukromí.
Technické prostory jsou situovány do menšího objektu, který je částečně zapuštěný do skalního masivu, aby nerušil pohled na čistou, jednoduchou hlavní hmotu domu.

Technické informace

Jedná se tedy o čtyřpodlažní objekt.
Ve vstupním, prvním nadzemním, podlaží se nacházejí v samostatné hmotě technické, „špinavé“ části objektu. Jedná se o prostor pro parkování dvou automobilů, sklad, dílnu, technickou místnost a zádveří se šatnou. Překročením prahu zádveří se již dostáváme do hlavní vertikální hmoty. Na první pohled zaujme návštěvníka
skleněné schodiště vynášené na střednicovou ocelovou schodnici, skrz které se otevírá pohled na skalnatý masiv. Toto schodiště tvoří hlavní komunikační prostor v domě a propojuje všechna podlaží. V blízkosti schodiště nalezneme i částečně prosklenou, domácí výtahovou plošinu. Hlavní prostor v tomto podlaží zaujímá prostorná kuchyň s jídelnou. Nalezneme zde také galerii, která opticky propojuje toto podlaží s hlavním obývacím prostorem. Doplňujícími místnostmi jsou toaleta a spíž.
Sejdeme-li do prvního podzemního podlaží, vstoupíme do hlavního obývacího prostoru v domě. Součástí tohoto prostoru je i letní kuchyně s barovým pultem a prostorné molo. Luxusním prvkem dřevěného mola je vyhřívaný bazének. Doplňujícími prostory jsou toaleta s předsíňkou, prádelna a letní sklad přístupný z mola. Všechny tyto doplňkové místnosti jsou umístěny k obvodové stěně přiléhající ke skalnímu masivu.
Druhé nadzemní podlaží je čistě dětským podlažím. Nyní se zde nachází velký dětský pokoj se šatnou, koupelna a pokoj pro chůvu, který bude v budoucnu sloužit jako druhý dětský pokoj.
Třetí nadzemní podlaží je naopak čistě rodičovské – je zde prostorná ložnice se šatnou a koupelnou a pracovna
s vlastním hygienickým zázemím. Tato pracovna může zároveň sloužit jako pokoj pro hosty díky výklopnému lůžku.

Jedná se o jednoduchý monolitický železobetonový skelet s převážně lokálně podepřenými stropními deskami. Vnitřní dělící příčky jsou akustické. Obvodový plášť je řešen izolačním trojsklem.

Vzhledem k umístění stavební parcely není možné využít standardní připojení na všechny inženýrské sítě. Takto je připojena pouze elektrická přípojka. Odpadní voda je řešena pomocí čističky odpadních vod. Jako zdroj pitné vody je zřízen zemní vrt. Hlavním zdrojem tepelné energie je tepelné čerpadlo fungující na principu země-voda. Větrání je zajištěno přirozeně výklopnými okny. Chlazení je obstaráno chlazenými stropy.

Spoluautoři

vedoucí práce Ing. arch Vladimír Gleich

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.