vision

Porodni dum Letna

Dominika Galandova
CTU in Prague - Faculty of Architecture
Česká Republika

Project idea

Podnety, ktoré prišli pri navrhovaní pôrodného domu vychádzajú z okolia. Jeho veľkosť, architektonické riešenie či vnútorná dispozícia. Všetko vznikalo pod vplyvom miesta, kde sa dom nachádza. Je zasadený vo svahu tak, aby v miestach pobytu sprostredkoval výhľady. Aby spríjemnil radostné, či bolestivé chvíle. Radí sa medzi menšie budovy, svojou veľkosťou pripomína pavilón. Tento typ stavby, by mal vyjadrovať čím je. Je to dom pre ženy, matky a deti, dom venovaný materstvu. Charakteristický je preň detail. Delikátnosť, kompaktnosť, hra svetla a tieňa. Kupoly jemne naznačujú, že sa pod ich strechou odohráva niečo špeciálne. Z fasády sa dá čítať, že za jej stenami sú miesta, ktoré si vyžadujú súkromie a naopak miesta, ktoré sa chcú otvoriť okoliu.Hmota domu je okresaná, čo je dané polohou na styku dvoch ulíc a kopírovaním hraníc zástavby. Vzniká tam vstup, ktorý je rovnomerne orientovaný obom stranám.

Už názov naznačuje, že sa jedná o stavbu, ktorá má v prelomovej chvíli suplovať domov. Poskytovať všetky jeho kvality ako bezpečie, súkromie a komfort známeho miesta, s možnosťou voľby, kto bude súčasťou deja.

Zastávam názor, že pôrodný dom ma byť kompaktnou budovou, s tvárou domu a čo najviac vzdialený nemocničnému prostrediu, v akejkoľvek jeho forme. Program je tvorený len nutnými funkciami, ktoré v súčastnosti chýbaju a vytvoria zázemie pôrodného domu.

Pôrodný dom nie je povinnosťou, ale voľbou. Miesto z ktorého neodchádzam sklamaná, dotknutá, či s depresiou, ale je to miesto môjho prvého kontaktu s dieťaťom, kde sa odohral moment, ktorý nás ovplyvnil na celý život. Pôrodný dom je miesto kde mi nepodajú lieky, kde mi zbytočne neurýchlia pôrod. Počúvajú tam moje potreby, sledujú tempo, proces prispôsobujú mojím požiadavkám a celé to prebieha prirodzene. Je to prostredie, ktoré mi je známe, lebo ho navštevujem od začiatku svojho tehotenstva. Vítajú ma, sme si blízky a cítim sa tam ako doma. Vkladám do svojej asistentky dôveru, lebo je to moment, na ktorý čakám 9 mesiacov. Nielen 9 mesiacov, ale celý život. Je to miesto odkiaľ si odnášam spomienku, na zlomový moment svojho života. Je to miesto, kde som vstúpila ako žena a odchádzam ako matka. Je to miesto, kde sa rodia deti.

- ENGLISH -
Maternity centre is not a must, it is a choice. It is a place, where a woman is not feed with a medicine. It is neither a place where childbirth is speeded up, on the contrary it proceeds naturally. Woman feels comfortable, safe, feels like at home. She fully trusts her midwife, who accompanies her for a whole act. It is a place where you come as a woman and leave as a mother.

Many factors affecting the design of the building came from the context. Either interior, plan or architectural composition. Based on the surroundings of the building. Building itself remind of pavilion, on the edge of the park. It is a house dedicated to women and motherhood. Characterised by detail and women touch. Nicety, play of light and shadow, compactness. Domes signifies there is something special going on.

Maternity center should replace a home, when labour takes a place. Provide all the qualities as home does, as a privacy, comfort and ability to provide a room for a family. I truly believe that maternity center i far away from hospital in every possible form.

Project description

V mojom návrhu je centrom celého domu pôrodné podlažie, ktoré udáva formu celému plánu. Pôrod vo vode je nová služba, ktorú prekvapivo v Prahe zatiaľ neponúka žiadne zdravotnícke zariadenie, narozdiel od ostatných miest republiky. Obľuba pôrodu do vody je vysoká, nakoľko ženám počas pôrodu pomáha a výrazne uľavuje od bolesti. Preto v nej vidím vysoký potenciál a očakávam časté využitie. Pôrodná izba tak nie je ohraničená 4 stenami. Umožňuje žene prispôsobiť pôrodné zázemie na potrebnú plochu. V jednom momente môže byť pôrodným miestom vaňa, v inom žnienka na zemi, pôrodná stolička ale aj posteľ. Prvá doba pôrodná, kedy sa žena potrebuje “rozchodiť” môže byť prežitá aj v parku a výrazne sa tak zvyšuje využitá plocha domu a samotné prostredie pôrodného domu napomáha podporeniu vznikajúcej funkcie.

Cieľom, ktorý som si stanovila bolo udržať jeho kompaktnosť, nerozrastať sa zbytočne do výšky či hĺbky. Len nakoľko, ako je nutné pre vytvorenie zázemia doposiaľ neexistujúceho pôrodného domu. Nenavyšujem ho doplnkovými službami, ktoré by do domu privádzali náhodných okoloidúcich. Prevádzka je určená špecifickému deju, vyžaduje si súkromie, intimitu a zvolený okruh zúčastnených. Navrhovaný dom v porovnaní s okolím ostáva v mierke rodinného domu. Jeho forma musí byť dostatočne silná nato, aby daný kontext ustál. Dom chápem ako pavilón, od čoho sa odvíja ďalšie navrhovanie.

Budova má celkovo 3 podlažia, pričom - 1np je využité na vyrovnanie terénu s prevýšením 4,25m. Objekt sa tak usádza na hranici pozemku. Reaguje na existujúcu zástavbu. Je akoby jeho pokračovaním, pri pohľade sa na blok, ktorého sa stane súčasťou. Dopovedá otvorený príbeh. Dvíha sa nad jeho strechu natoľko, aby dopriala výhľad z pôrodných izieb, ktorý toto miesto ponúka. -1np je určené predpôrodným kurzom v sále, technickému zázemiu budovy a ordinácií gynekologického lekára, ktorý je samostatne fungujúcou prevádzkou, no bezprosredne súvisiaci s materstvom. 1np. je určené administratívnemu zázemiu so zázemím pôrodnych asistentiek a službám, ktorý dom ponúka. Vyšetrovne a masáž. 2np je už súkromné a určené pôrodom. Nájdeme tam 4 pôrodné izby, kde vždy medzi dvojicou izieb je pôrodná vaňa. Všetky pôrodné izby sú prístupné zo spoločnej spoločenskej miestnosti s kychynkou.

Pôrodný dom má vytvárať domácké prostredie, pripomínať domov.Žene je venovaná plná pozornosť a dostáva sa jej absolútnej starostlivosti, ktorá funguje v pomere 1:1 medzi rodičkou a pôrodnou asistentkou.
Budova je chápaná ako socha. Socha, do ktorej sa otlačá svoje okolie. Prejavom je parafrázovanie kontextu. Pôrodný dom ako taký by mal hovoriť o tom čím je. Je odliatkom betónu. S tým pre mňa súvisí delikátnosť a detail. Fasáda tak pracuje s hrou svetla a tieňa. Celú obálku tak tvorí jednotná betónová úroveň, do ktorej je vtlačený reliéf rôznej hĺbky, aby vznikol požadovaný efekt. Na celkovom prejave domu sa výrazne podieľa aj farba.

- ENGLISH -

The center of attention here is a mother and a child and their needs. As woman during a labour tends to look for a comfortable, familiar, rather tight and dark environment, this is what rooms offer. Maternity centre is a small facility, based on a demand for a natural birth. Focus is on a water births, as such a service is not provided in a Prague, comparable to other smaller cities. The core is formed with 4 birthing rooms, which are divided into 2 units. Each unit is based around birthing bath, which is promoted as a fundament of birthing compartment.

Birthing baths are seen as a cave, as an altar with cathedral atmosphere, place where brand new life is born. Dark provides woman required atmosphere and privacy. Rooms are designed to be short-term stay, able to accommodate father, kids or other company. Bathrooms are thoughtfully designed as they also figures as a potential place of birth.

Maternity centre cuts into a hill with a magnificient view on a Prague, situated at the edge of the park, providing woman space to walk through first delivery stage. Surrounded by neoclassicistic buildings, which stamp into a concrete volume formed by surrounding, creating characteristic detail.

Technical information

Budova je chápaná ako socha. Je odliatkom betónu. Obvodová nosná stena je tvorená zo železobetónu hrúbky 200mm. Vonkajšia fasáda je vonkajší monolitický pohľadový betón s prímesou farby, pre dosiahnutie požadovaného odtieňa. Hrúbka je 100mm. Medzi nimi sa nachádza izolačná vrstva tvrdenej nenasiakavej tepelnej izolácie XPS hrúbky 200 mm. Nosný systém je stenový. Vnútorné nosné steny sú železobetónové hrúbky 200mm a priečky hrúbky 150mm, v miestach medzi pôrodnými miestnosťami sú navrhované akustické priečky. Stropy sú železobetónové dosky hrúbky 200mm.
Strecha domu má hrúbku 200mm, je to jednovrstvová plochá strecha so železobetónovými kupolami s hrúbkou nosnej konštrukcie 120mm dosiahnutie vďaka tvaru. Strecha nad sálou je jednovrstvová plochá strecha s extenzívnou zeleňou. Nakoľko ide o väčší rozpon, je použitá konštrukcia panelov SPIROL. Budova je založená na základových pásoch. Schodištia sú navrhované ako monolitické železobetónové. Okná sú hliníkové. Vetranie budovy je zabezpečené pomocou vzduchotechniky s centrálnou šachtou, umiestnenou za výťahom. Výťah má rozmery lôžkového výťahu. Budova je napojená na teplovod. V zázemí tzb sa nachádza výmenník na ohrev teplej vody a kotol. Daždová voda je odvádzaná zo striech do zvodov, odkiaľ prechádza do jednotnej kanalizácie.

Obvodový plášť funguje spôsobom, kde nosná stena má hrúbku 200mm, je izolovaná tepelnou izoláciou o hrúbke 200mm a vonkajší pohľadový plášť má hrúbku 100mm. Ten je zavesený na nosnej železobetónovej stene pomocou oceľových konzol HALFEN umiestnených každých 1x1m. Fasádu je nutné dilatovať približne každých 5m so špárou 10mm, ktorú je možné prekryť tmelom.

Exteriérové steny sú z pohľadového betónu, preto bola zvýšená požiadavka na kvalitu ošetrenia debnenia a spracovania betónovej zmesi.

- ENGLISH -

Building is imagined as a sculpture. Cast in concrete. Loadbearing wall is made of 200mm reinforced concrete. Insulated with 200mm of thermal insulation and hanged with steel hangers Halfen reaching the outer wall. This is coloured in old pink tone. Loadbearing system is wall system. Partitions are 150mm thick, in between birthing walls 200mm providing acoustic standart. Ceiling is reinforced concrete 200m.

Copyright © 2023 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.