realisation

Čokolaterie Vokovice

Jan Bek
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Česká Republika

Idea projektu

Konceptuálně se nejedná o standardní kavárnu ale o čokolatérii. Samozřejmě zde naleznete všechny služby jako jste zvyklí v kavárně (výborná káva, snídaně a dokonce i víno), ty jsou však doplněny o čokoládové výrobky, které jsou vyráběny přímo na místě v přípravně.
Conceptually, this is not a standard cafe but It is chocolateria. Of course you will find all the services you are used to find in the cafe (excellent coffee, breakfast and even wine), but these are complemented by chocolate products which are produced directly on the spot in the preparatory.

Popis projektu

Rozsah prací byl velmi komplexní. Původně se v prostoru nacházela prodejna žabka, takže bylo třeba vyprojektovat instalace, elektro atd. V realizační projektové dokumentaci jsem se snažil definovat každou drobnost.
The scope of work was very complex. Originally there was a žabka shop in this space, so it was necessary to design installations, wiring, etc. In the project design documentation I tried to define every little thing.

Technické informace

Celková výměra prostoru je 83,7m2, samotná hlavní místnost zabírá 66,7m2.
The total area is 83.7m2, the main room itself is 66.7m2.

Spoluautoři

profese: Jurica a.s

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.