Architektura

Víceúčelové atletické centrum "Halda"

Ondrej Slavicek, Adam Hromadko, Michaela Bartunkova, Lucie Nocarova, Michal Wirth, Aneta Sedlackova
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Česká Republika

Idea projektu

JEDNÁ SE O NÁVRH ŘEŠENÍ VYVÝŠENÉ HALDY NAVEZENÉ ZEMINY V PROSTORU CENTRÁLNÍHO PARKU NA PRAZE 13 - HŮRCE, KAM JSME SPOLEČNĚ NAVRHLI ARCHITEKTONICKÉ ZTVÁRNĚNÍ MULTIFUNKČNÍ BUDOVY PŘI ATLETICKÉM STADIONU, JENŽ BYL HLAVNÍM NOSNÝM POŽADAVKEM NA UMÍSTĚNÍ V TÉTO LOKALITĚ. VZNIKL TAK OBJEKT Z JEDNÉ STRANY OBKLOPUJÍCÍ ATLETICKÝ STADION, KTERÝ NAJDE MNOHÁ VYUŽITÍ NEJEN PRO SPORTOVNÍ UDÁLOSTI, ALE TAKÉ PRO DALŠÍ VELKOKAPACITNÍ KULTURNÍ UDÁLOSTI.

ENG
THIS IS A DESIGN OF A RAISED HEAP OF EARTH-BORNE SOIL IN THE CENTRAL PARK AREA OF PRAGUE 13 -HURKA, WHERE WE HAVE JOINTLY DESIGNED AN ARCHITECTURAL DESIGN OF A MULTI-FUNCTIONAL BUILDING AT THE ATHLETICS STADIUM AT ATHLETICS STADIUM. A OBJECT FROM AN ONE SIDE SURROUNDING THE ATLETIC STADIUM, WHICH CAN FIND A LOT OF UTILIZATION NOT ONLY FOR SPORTING EVENTS, BUT ALSO FOR OTHER LARGE CAPACITY CULTURAL EVENTS.

Popis projektu

V SAMOTNÉM OBJEKTU SE PAK NACHÁZÍ SPORTOVNÍ VYŽITÍ, ZÁZEMÍ SPORTOVCŮ, RESTAURACE, HOTEL, OBCHODY A KOMERČNÍ PROSTORY, VNITŘNÍ PROSTORY URČENÉ DIVÁKŮM A WELLNESS S PLAVECKÝM BAZÉNEM.

ENG
THERE ARE SPORTS, RESTAURANTS, RESTAURANTS, HOTEL, SHOPS AND COMMERCIAL SPACES, INDOOR SPACE FOR WATERS AND WELLNESS WITH SWIMMING POOL.

Technické informace

CELÁ BUDOVA JE 5 PODLAŽNÍ, KOPÍRUJÍCÍ ZE SEVERNÍ STRANY TVAR ATLETICKÉHO OVÁLU, S USTUPUJÍCÍ HMOTOU NA JIŽNÍ STRANĚ. TÍM VZNIKÁ JAKÝSI AMFITEÁTR V HODNÝ PRO KONÁNÍ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH UDÁLOSTÍ S VÝHLEDEM DO PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ.NA VRCHOLU SE NACHÁZÍ TRUBICOVITÝ OBJEKT "PARAZIT" S PROSKLENÝMI KONCI. VE KTERÉM SE NACHÁZÍ BAZÉNY A RESTAURACE.
CELÁ HMOTA OBJEKTU JE ZAKRYTÁ SÍTÍ S OCELOVÝMI OKY, PO KTERÝCH SE BUDE POPÍNAT ZELEŇ, A TÍM VNESE POTŘEBNOU ZELEŇ DO ZÁSTAVBY SÍDLIŠTĚ NOVÉ BUTOVICE. S TÉTO HMOTY PAK VYBÍHÁ PROSKLENÝ ATLETICKÝ TUNEL NA 60 m, KTERÝ FUNGUJE JAKO CELOROČNÍ TRÉNINKOVÉ ATLETICKÉ MÍSTO.

ENG
THE WHOLE BUILDING IS 5 FLOORS, COPYING FROM THE NORTHERN SIDE OF THE ATLETIC Oval SHAPE, WITH THE RESTRICTING MATERIAL ON THE SOUTHERN SIDE. THIS GIVES RISE TO AN AMPHITHEATER SUITABLE FOR HOLDING SPORTING AND CULTURAL EVENTS WITH A VIEW TO THE PROKOP VALLEY. THERE IS A TUBULAR "PARASITE" OBJECT WITH A GLASSED END AT THE TOP. THERE ARE SWIMMING POOLS AND RESTAURANTS.
THE WHOLE WEIGHT OF THE BUILDING SHALL BE COVERED BY A NETWORK WITH STEEL EYES WHICH GREEN WILL BE DESCRIBED, AND THAT INSURES THE NEED GREEN IN THE BUILDING OF THE NEW BUTOVICE HISTORY. THERE IS A GLASS ATLETIC TUNNEL AT 60 m THAT WORKS AS A YEAR-WORLD ATLETIC TRAINING PLACE.

Spoluautoři

Ondrej Slavicek, Adam Hromadko, Michaela Bartunkova, Lucie Nocarova, Michal Wirth, Aneta Sedlackova

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.