Architecture

CÍSAŘSKÁ LOUKA

Tereza Krystynová
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

Pro svou zajímavou historii, svůj potenciál, geografickou polohu a potřebnou revitalizaci je Císařská louka, nacházející se v srdci města Prahy, jako stvořená pro nový návrh jejího využití.

Because of its interesting history, its potential, its geographical location and the necessary revitalization, Císařská louka, located in the heart of the city of Prague, is as if created for a new proposal for its use.

Project description

Tradice místního Yacht klubu sahá hluboko do minulosti. Cílem této práce bylo komplexně se zamyslet nad severní části poloostrova. Dodat ji život, příjemné prostředí, využití s cílem přitáhnout lidi z města, do oázy klidu, s různorodou nabídkou činností. Součástí projektu bylo navrženo několik objektů. Zázemí pro Pražské Benátky, Yacht klub, hangár na úschovnu lodí, autokemp, zázemí pro paddleboardy, ale taky dětské hřiště, veřejné ohniště a důležitou součástí je i navržena lávka odkazující na historii, která propojuje Císařskou louku se Smíchovskou náplavkou.

The tradition of the local yacht club goes back deep into the past. The aim of this work was to think comprehensively about the northern parts of the peninsula. Give it life, a pleasant environment, use with the aim of attracting people from the city to an oasis of calm with a diverse range of activities. Several objects were designed as part of the project. Facilities for Prague‘s Venice, a yacht club, a boat storage hangar, a car park, facilities for paddleboards, but also a children‘s playground, a public fireplace, and an important part is the proposed footbridge referring to history, which connects the Císařska louka with the Smíchovská náplavka.

Technical information

Konstrukce jednotlivé drobné architektury jsou navrženy jako konstrukce dřevostavby. Hlavní objekt tohoto projektu - Yacht, jehož nosná konstrukce je tvořena pomocí kruhové, betonové skeletové konstrukce doplněnou o vodorovnou nosnou konstrukci, která je opláštěna pomocí lehkého obvodového pláště v kombinaci s dřevěnými latěmi.

The construction of individual small architecture is designed as a construction of a wooden building. The main object of this project - Yacht, whose supporting structure is formed by means of a circular, concrete skeletal structure supplemented by a horizontal supporting structure, which is sheathed with a light perimeter shell in combination with wooden battens.

Documentation

Show PDF 1

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.