Interior Design

Kitchen for family house

Eliška Havlová
ČVUT FSV
Czech Republic

Project idea

Renovace kuchyňské linky v rodinném domku na vesnici. Prostor měl být plný světla a přírodních materiálů. Majitelka domu požadovala hodně úložných prostorů a police až ke stropu.

Renovation of the kitchen in a family house in the village. The space was to be full of light and natural materials. The owner of the house demanded a lot of storage space and shelves up to the ceiling.

Project description

Celá kuchyně byla řešena, aby se co nejméně zasahovalo do dispozice. Dřez a varná deska zůstaly tedy na svém původním místě. Došlo k přesunu trouby a lednice na stěnu, která je naproti oknu. Dalším požadavkem klienta byla velká spižírna, pro uložení potravin. Digestoř se zakryla horními skříňkami, aby nerušila čistou linii. Hlavním materiálem se stal světlý ořech, který je ve své tmavé variantě požit v přilehlém obývacím pokoji. Podlaha zůstala nezměněna, kvůli jejímu dobrému stavu. Posledním požadavkem bylo otevřené zakončení linky vedle dřezu. Majitelka zde chtěla mít police pro odkládání prostírání a dalších méně potřebných předmětů.

The whole kitchen was designed to interfere as little as possible with the layout. The sink and hob therefore remained in their original place. The oven and refrigerator have been moved to the wall opposite the window. Another requirement of the client was a large pantry for storing food. The hood was covered with top cabinets so as not to disturb the clean line. The main material is light walnut, which is in its dark variant eaten in the adjacent living room. The floor remained unchanged, due to its good condition. The last requirement was an open end of the line next to the sink. The owner wanted to have shelves for storing place settings and other less needed items.

Technical information

Dispozice zůstala nezměněna. Úprava elektrických rozvodů domu.

The disposition remained unchanged. Modification of electrical wiring of the house.