vision

Apartment house with a view to the Břevnov monastery

Kryštof Trpělka
Czech Republic

Project idea

Hlavním cílem projektu bylo, aby každý byt měl výhled na břevnovský klášter a jeho zahradu. Proto jsem navrhnul takovýto tvar domu, který můj koncept naplňuje.

The main point of my design was to reach that every single flat has the view to the monastery and its garden. That is why I designed such a unique shape of the house because it fulfilled the concept.

Project description

Břevnov, krásná lokalita v západní části Prahy, která se rozkládá v okolí Břevnovského kláštera. V jeho těsné blízkosti se nachází pozemek, na který jsem tento semestr navrhoval bytový dům. Pozemek má skvělou pozici přímo nad klášterní zahradou za jeho zdí. Nabízí uklidňující výhled na klášter a do jeho zahrady. Dům je proto svým tvarem zaměřen právě na tento výhled a každý byt, který se v něm nachází má výhled na jih, tudíž na klášter.
Pozemek je úzký v severo-jižním směru. Od severu a západu mírně klesá ke klášterní zdi. Od západu pozemek klesá na východ, kde se na konci nachází prudký teréní zlom do malého údolí s hlavní komunikací. Morfologie terénu a klášter hrály hlavní roli při navrhování bytového domu.
Hlavním konceptem návrhu bylo, aby měl každá byt výhled na klášter a do zahrady. Hledal jsem vhodný tvar domu, který by naplnil koncept a využil pozemek na maximum. Navrhnul jsem soliterní dům, který se táhne od západu až na východ pozemku podél cesty a díky svému zalomení vybíhá jižně do zahrady, kde nabízí byty s nejkvalitnějšími výhledy. Díky mnoha zalomením křivky domu vznikají hned čtyři koncové části domu, kde se v bytech nachází i lodžie. Výškově dům koresponduje s okolím a klesá s terénem. Dům má 6 podlaží v nejvyšší části. Dvě podzemní a 4 nadzemní. Podlažnost se však mění, jak směrem na východ dům klesá s terénem. Díky tomuto klesání nabízí dvěma velkoprostorovým bytům v nejvyšším podlaží také velkoprostorovou střešní terasu. Díky hravému tvaru domu jsem na fasádě držel rastr velkoformátových čtvercových oken, která díky důmyslnému systému otevírání nabízí něco v Čechách zcela ojedinělého. Velkoformátová okna se budou otevírat jako vrata od garáže a při plném otevření tak nabídnou obyvatelům atmosféru venku přímo z pohovky nebo od jídelního stolu. Byty s nejlepšími výhledy v koncových částech domu mají navrhnutou také lodžii, která zapadá do fasády a nenarušuje tak rastr oken. Dům nabízí typy bytů od 1+kk až po největší 5+kk. Do bytového domu se tak může bez problému nastěhovat jednotlivec i celé rodina. Celkově se v bytovém domu nachází 70 bytových jednotek. Do lokality Břevnova tak přibude okolo 150 nových rezidentů. Standard velikosti bytů dodržuje dnešní normy a nabízí rezidentům více prostoru než je v Česku zvykem. V zahradě domu vznikají dvě malé nádvoří, kde je navržen velký strom, který v létě slouží jako stínící a celoročně jako zpříjemňující prvek.
V parteru domu se nachází na třech místech průchody do zahrady domu a zároveň ke vchodům do jednotlivých komunikačních jader domu. Tyto průchody budou uzavíratelné, prostor zahrady je tudíž poloveřejný prostor, který budou moci přes den využívat využívat i obyvatelé okolí například na procházku s výhledem na klášter nebo odpočinkem na lavičce v zahradě domu. V severozápadní části parteru je navržená veřejná posilovna a také menší prostory k pronájmu se sociálním vybavením. Dále se v parteru nachází menší byty a obslužné prostory pro obyvatele jako kolárny, kočárkárný či prádelny a místnost pro odpadky. O zahradu a zamykání vstupů na noc se bude starat správce.


Břevnov is a pretty nice location in a western part of Prague city. It is situated around Břevnov Monastery. Close to it there is a building plot where I designed an appartment house. Building plot has an extraordinary position above the Břevnov monastery, right behind its wall which surrounds its beautiful garden. This offer calming view to the garden and the monastery environs. That is why I designed such a unique shape of house. I want to every single flat in it has the view to the monastery garden and this shape of the house enable this to the top.
Plot is quite narrow in north-south orientation compare to its west-east wideness. Morfology of this plot had an extra part during designing.
The main point of my design was to reach that every single flat has the view to the monastery and its garden. I have found this zigzag shape of house which this offer. I tried to gain maximum what this plot offer. I design one solid house which stars at the east part of the plot and continues to the west end of the plot. Because of the zig-zag shape there are four lets say end parts of the house which offer the most exciting views to the surroundings and to the flats situated in these parts I designed enclosed balcony as well. THe hight of the house goes together with houses around. In the highest part there are two underground floors and four floors. The number of levels change its size with a desceding of the ground around the house. This happens twice so two rooftop flats have an extraordinary terrace on the roof of the lower levels. Because of the playful shape of the house the simple raster of the squared big sized windows was very important to me. Big screen windows are going to be opened as a garage doors. It meas they will go up and inside of a flat. This system allows to residents feel the atmosphere of outside right from a couch or from a dinning table.
This apartment house offers many types of flats from the smallest 1+kk to the biggest 5+kk. It means that is suitable for living alone, couples or for a family. Together there are 73 flats and there is place for 175 new incoming residents. The living standards in these flats i stent to be on a good level. There are more space than in other older flats situated in Pragues flat market. In the garden of the house rezidents can enjoy peace and quite with the fantastic view to the monastery garden. Every parent will see to the garden right from a flat.
In the ground floor we can find some rooms for bikes, washing machines etc., lets say rooms for useness of rezidents. In the wester part of ground floor there is a public gym of not that big size. If anybody need an office, there are two of them in the ground floor. There are 4 ways in the ground floor which work as a connection to the garden and main vertical communication in the house. There are five vertical communication. These ways will be closed aftet 10 pm so we can speak about the garden as a half-private and half-public space. There will be a person who will care about the gardent and will close and open the ways at the right time.

Technical information

Celý dům je v podzemí vybaven hromadnými garážemi a sklepními kójemi pro rezidenty. Celkem garáže nabízejí 110 parkovacích míst. Vjezd do garáží využívá morfologie terénu a nachází se ve východní části ve zlomu terénu, což nabízí pohodlný přímý vjezd do garáží po rampě mírného sklonu. Konstrukci domu zajišťuje monolitický betonová konstrukce se sloupovým systémem v garážích. V dalších patrech statiku domu zajišťuje obousměrný stěnový systém.


There are big private parking for the residents under the house. Two underground levels.Together there are more than one hundred parking slots. The main and the only enter to the underground parking is situated in the eastern part of the plot and it gets use of the terrain morfology. Whole construction is mainly concrete with a colums system in the underground and both direction walls system in upper levels.

Co-authors

Did it alone as a school project in atelier of architect Michal Kuzemenský.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.