vision

Dostavba sálu Besedního domu ve Vyškově

Dagmar Sukopová
Czech Republic

Project idea

Stavby se nenacházejí v zóně památkové péče. pouze naproti navržených objektů stojí budova historického kostela nanebevzetí panny marie.

Project description

Součástí dostavby besedního domu je multifunkční sál a umělecká galerie. Sál je zkonstruován tak, aby plnil funkce divadelního, koncertního a společenského sálu. Prostor je modifikován pomocí hydraulických zvedacích plošin. Podlaha sálu je rozdělena na 3 části. Pod každou částí je jeden zvedací systém. Plošiny se zvedají a klesají podle funkce a využití sálu.
Budova dostavby je podsklepená a má čtyři podlaží. V prvním podlaží se nachází umělecká galerie a technická místnost, ve které je uložen zvedací systém sálu. Dále se zde nachází výtah pro osoby se sníženou pohyblivostí a sklad galerie. Součástí budovy je spojovací průchod z Masarykova náměstí na ulici kostelní.
Ve 2NP se nachází společenský sál o kapacitě 330 míst, šatny, hygienické zařízení, výtah a strojovna. Ve třetím podlaží je navržena galerie, snack bar se zázemím a konferenční sál. Čtvrté podlaží slouží jako zázemí umělců a technické zázemí sálu. Nachází se zde jednotlivé šatny, kanceláře, zkušebna sboru a hygienické zázemí. V suterénu se nacházejí sklady a garáže pro personál. Garáže jsou přístupné pomocí výtahu s točnou, umístěného vedle budovy.
Dominantou nově navržené budovy je část prosklené fasády ve tvaru lichoběžníku. Fasáda je rozčleněna na nepravidelné polygony doplněné vitráží v barokních barvách, které navazují na stávající zástavbu.
Parkovací dům je čtyř podlažní s kapacitou 145 míst.

Technical information

..

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.