vision

Park at Moravian Square in Brno

Consequence Forma
Czech Republic

Project idea

EN/
Moravian square as a place for people to meet.

Transformation of this time non-maintained park on the historical edge of Brno city was designed to bring the quality of contemporary public space into the city.

Moravian square is located on the intersection of historical center and green Ringstrasse. Strong benefits of the area are grown existing trees, appropriate size of the space and the exclusivity of the location. The concept of the project confirms all of that. We design the park promenade on the outline of the space to walk and sit under the beautiful trees and as the as the reverse we dedicate the free central space to a new multifunctional space we call Urbanpark square.

CZ/
Idea
Na základě urbanistických, architektonických, krajinářských, společenských a jiných vazeb dekódujeme území. Výsledný návrh vzniká metodou koláže současných hodnot a potřeb.

Moravské náměstí je momentem setkáním mezi pevným městským centrem a parkovou ringstrasse.
Navrhujeme navázat na nejsilnější stránky prostoru, kterými jsou velikost, exkluzivita místa a vzrostlé stromy.
Potvrzujeme status Moravského náměstí jako parku. Chápeme ho ale také v kontextu dalších brněnských náměstí a jejich využití, proto navrhujeme doplnit městský park o víceúčelovou, flexibilní městskou plochu, parkové náměstí.
Koncept - architektonické a krajinářské řešení
Moravské náměstí ve své velikosti vymezují vzrostlé stromy na obvodu a prázdno uprostřed. Současný stav prostorového vymezení náměstí je nefunkční. Křížení cest na centrálním prostoru s kašnou nenabízí žádnou přidanou hodnotu k cestě nebo k pobytu v parku.
Hvězdicovitý způsob uspořádání cest paradoxně park odřezává a rozděluje ho na jednotlivé segmenty. Ty jsou ve své hloubce nevyužíváné.
Návrhem okružní cesty aktivujeme oboustranně park v celé jeho hloubce. Umístění cesty respektuje pozice stromů a vytváří rozdílné charaktery prostředí v rámci parku.
Okružní cestu doplňujeme o rychlou diagonální spojnici mezi centrem města a severovýchodním koncem parku. Rámec cest dotvářejí radiální propojení.
Jako těžiště parku navrhujeme Urbanparksquare. Nazýváme tak multifunkční plochu v parku, typologii pro Brno 21. století. Setkává se zde prostor pro městskou kulturu s parkem.

Project description

CZ/
Principy urbanistické koncepce
Dle dendrologického průzkumu očišťujeme prostor od stromů a keřů nízké hodnoty. Moravské náměstí zpřehledňujeme především v perspektivní rovině chodce. Základní koncepční členění prostoru vychází ze současné pozice vzrostlých stromů. Po obvodu doplňujeme a zintenzivňujeme parkový prstenec, který je v protiváze k prázdnu uprostřed. Okružní cestu vedeme mezi stromy - parkem, diagonála se naopak dotýká prázdného prostoru uprostřed.
Na pohledovou městskou osu od Rašínovy třídy umísťujeme zázemí parku - Kavárnu/restauraci s dětským hřištěm. Svojí jižní orientací plně využívá jedinečný výhled na celý park a Kostel Sv. Tomáše. Osa na ringstrasse je zakončena hranou Parkového náměstí.
Zvláštní pozornost věnujeme jednotlivým hranám. Na severu při ulici Koliště cítíme největší hrozbu a zároveň potenciál. Ostrá doprava je zde v kontrastu s městským parterem na protější straně ulice. Stávající stromy poskytují příjemnou intimní atmosféru. Kavárna je hranicí a zároveň spojovacím prvkem. Vedle kavárny stavíme zeď a dětské hřiště, které ji využívá.

OKRUŽNÍ CESTA
Oboustranně aktivuje dosud nevyužívanou hloubku parku.
URBAN PARK SQUARE a VODNÍ PRVEK
Centrální zpevněná plocha je těžištěm parku. Nazýváme tak multifunkční prostor, který lze svoji typologií zařadit jako hybrid mezi náměstí a městskou krajinu.
Součástí plochy je VODNÍ PRVEK.
DIAGONÁLNÍ TRANSFER
Spojuje Lidickou ulici na severu s centrem města.
ZÁZEMÍ PARKU - TERASA MORAVSKÉ KAVÁRNY a DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Nabízí fenomenální výhled na siluetu centra města.
STROMY
Usilujeme o zachování maxima vzrostlých stromů.

Technical information

Location: Brno-Center, Czech Republic
Year: 2016-2017
Program: public space
Area: 19000 m2

Co-authors

Janica Sipul, Martin Sladek, Petra Buganska, Bara Kudelova

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.