Architecture

Camp na Vltavě

Natálie Fulínová
CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Czech Republic

Project idea

Samotné ubytování je inspirováno učením FENG SHUI.
Použité materiály vychází z pěti elementů:
- kde voda, zdem jsou součástí daného místa
- kov a dřevo tvoří hlavní konstrukci
- oheň je pak zahrnutý v kamnech
Energetická pohoda je dosažena také díky správné orientaci objetu vůči světovým stranám podle Feng Shui.

The accommodation itself is inspired by the teachings of FENG SHUI.
The materials used are based on five elements:
- where the water by which they are part of the site
- metal and wood form the main structure
- the fire is then included in the stove
Energy comfort is also achieved thanks to the correct orientation of the object towards the cardinal points according to Feng Shui.

Project description

Objekty, vytvořené na břehu řeky Vltavy, vznikly s ohledem na záplavové území, proto je ubytování vyneseno nad úroveň korun stromů. Zároveň nedochází ke stínění. Další výhodou výškové změny je oddělení veřejně přístupné louky od objektů a dopřání hostům naprostého soukromí.
Ubytování tvoří celkem sedm jednotlivých chat, propojených pouze lávkou.

The objects, created on the banks of the Vltava River, were created with respect to the flood plain, so the accommodation is plotted above the trees. At the same time, no shielding occurs. Another advantage of the height change is the separation of the publicly accessible meadow from the buildings and giving the guests complete privacy.
Accommodation consists of a total of seven individual cottages, connected only by a footbridge.

Technical information

Navržený objekt má půdorysnou plochu 7,8 x 2,6 metru.
Výšková úroveň podlahy je 5,9 metru od terénu a světlá výška místnosti v hřebenu střechy 3,9 metru.

The designed object has a floor area of 7.8 x 2.6 meters.
The floor level is 5.9 meters from the ground and the clear height of the room at the roof ridge is 3.9 meters.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.