Dokumentace

Zde si můžete stáhnout dokumenty pro projekt ambasády v Addis Abebě / Etiopii

Dokumenty ke staženíUpřesnění k zadání vzešlé z dotazů studentů:

a) bod 3.6. Vjezdy na pozemek by měly být tři:

· slavnostní vjezd,

· slavnostní výjezd (určeno pro budovu ZÚ) a

· vjezd k rezidenci a k bytovému objektu. Po zvážení, není asi zcela vhodné přesně určovat jejich umístění. To by mělo vyjít z popisu komunikací a rozmístění objektů na pozemku. Zapuštění je v textu popsáno jako prostor pro zastavení vozidla před bránou, aby nebránilo běžnému provozu.

b) Zaměstnanci se dostávají do objektu KO samostatným vstupem z areálu. Vstup pro žadatele bude brankou v oplocení a dle umístění objektu KO od oplocení bude vybudován bezpečnostní koridor, který bude zamezovat přístupu do areálu.

c) Zaměstnanci se stravují doma.

d) Pro odpad by měl být vybudován samostatný prostor, který bude chráněn proti přímému slunci a bude umožňovat bezproblémové vyvezení nádob na veřejný prostor k jeho likvidaci/svozu komunálního odpadu dle místních zvyklostí.

e) V tabulce plochy služebního ubytování došlo k chybě v součtu. Správně je 678 m2 + komunikační prostory 15% tj. 102 m2, celkem 780 m2. Tato čísla u jednotlivých místností a bytů v tabulce jsou maximální.