Téma a podklady

Student Architectural competition for a conceptual design of the STU campus solution Center of Innovation in Bratislava Transformation of the courtyard

Cieľom súťaže, je získať ideové návrhy na reprezentatívne centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má zahŕňať inovačné vedecké centrum STU, edukačné, spoločenské, viacúčelové a voľnočasové priestory ako v interiéry, tak v exteriéry a časť rektorátnych pracovísk.

Centrum STU by malo slúžiť študentom, pedagogickým, výskumným pracovníkom a zamestnancom STU a súčasne odborníkom z praxe, samospráve a verejnosti.

Má vytvárať podmienky pre súčinnosť akademického prostredia s praxou a ako dôležitý komunikačný priestor smerom k verejnosti. Tomu má napomôcť otvorenie areálu a jeho prepojenie s hlavnými verejnými priestormi mesta.

the place you
have to process
in the competition

Digital 3D map
of the STU

Lumion

Instructions:

The contents of the entire folder (3 files) must be taken and copied to:

C:\Users***\Documents\Lumion XX\Library

„We've done half the work for you, because we want you to focus on design.“

INSPIRELI CREW

Časový harmonogram

 • October 15, 2020 Start of signing up for the competition

 • 31. ledna 2021 první zveřejnění zpětné vazby poroty k předloženým projektům

 • 31. března 2021 druhé zveřejnění zpětné vazby poroty k předloženým projektům

 • 31. května 2021 třetí zveřejnění zpětné vazby poroty k předloženým projektům

 • 14. června 2021 Ukončení registrací do soutěže

 • 15.-30. června 2021 Začátek hlasování v semifinále

 • 31. července 2021 Vyhlášení vítězů ve třech kategoriích

 • 1.-14. srpna 2021 Začátek hlasování
  ve finále

 • 15. srpna 2021 Setkání finálové poroty

 • Říjen 2021 Vyhlášení vítězů

Přihlášené projekty budou soutěžit ve dvou soutěžích najednou. V kategorii architektura jako studentský návrh a v soutěži o návrh INOVAČNÉ CENTRUM STU V BRATISLAVĚ TRANSFORMACE VNITROLOKU

Přihlášení projektu

Copyright © 2021 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.