CAMPUS STU
COMPETITION

Student Architectural competition for a conceptual design of the STU campus solution Center of Innovation in Bratislava Transformation of the courtyard

Studenti z celého světa mohou navrhnout úpravu univerzitního kampusu pro své kolegy. Ukaž svou představu ideálního řešení v reálných podmínkách a možná to bude tvůj návrh, který bude nakonec zrealizován.

the place you
have to process
in the competition


Cieľom súťaže, je získať ideové návrhy na reprezentatívne centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má zahŕňať inovačné vedecké centrum STU, edukačné, spoločenské, viacúčelové a voľnočasové priestory ako v interiéry, tak v exteriéry a časť rektorátnych pracovísk.

Centrum STU by malo slúžiť študentom, pedagogickým, výskumným pracovníkom a zamestnancom STU a súčasne odborníkom z praxe, samospráve a verejnosti.

Má vytvárať podmienky pre súčinnosť akademického prostredia s praxou a ako dôležitý komunikačný priestor smerom k verejnosti. Tomu má napomôcť otvorenie areálu a jeho prepojenie s hlavnými verejnými priestormi mesta.

Dokumentace ke stažení
Digitální 3D mapa STU
Ceny pro vítěze

Time Schedule

  • October 15, 2020 Start of signing up for the competition

  • 15.-30. července 2021 Začátek hlasování v semifinále

  • 14. srpna 2021 Vyhlášení vítězů ve třech kategoriích

  • 15-31. srpna 2021 Začátek hlasování
    ve finále

  • Září 2021 Setkání finálové poroty

  • Říjen 2021 Vyhlášení vítězů

2020
2021

Přihlášené projekty budou soutěžit ve dvou soutěžích najednou. V kategorii architektura jako studentský návrh a v soutěži o návrh INOVAČNÉ CENTRUM STU V BRATISLAVĚ TRANSFORMACE VNITROLOKU

Register Project