CZ

O INSPIRELI

136

zemí z celého světa

Příběh INSPIRELI

INSPIRELI AWARDS umožňuje mladým talentům povědět svůj příběh, a zvýšit povědomí o sobě a jejich názoru na svět předtím než získají příležitost přeměnit ho na realitu. Vytváří tak jedinečnou příležitost pro propojení studentů architektury a designu, i čersvým absolventům

5. ročník soutěže
INSPIRELI AWARDS & INSPIRELI COMPETITION

INSPIRELI AWARDS je největší mezinárodní soutěž studentů v architektuře, urbanistickém a krajinářském designu a interiérovém designu, která zapojila již 136 zemí. INSPIRELI AWARDS umožňuje mladým talentům povědět svůj příběh, a zvýšit povědomí o sobě a jejich názoru na svět předtím než získají příležitost přeměnit ho na realitu. Vytváří tak jedinečnou příležitost pro propojení studentů architektury a designu, i čersvým absolventům se širokou a odbornou veřejností.

INSPIRELI COMPETITION je soutěží o návrh amfiteátru v Burkina Faso. Přihlášené projekty soutěží i v rámci INSPIRELI AWARDS.

Porota

Standardy kvality poroty INSPIRELI AWARDS jsou garantovány prominentními odborníky z profesionálního a akademického prostředí z celého světa. Sestava poroty se každoročně upravuje a porotci jsou vybíráni na základě svých odborných znalostí v jedné z kategorií soutěže INSPIRELI AWARDS.

Soutěžící zadávají projekty ve 3 kategoriích (Architektura, Urbanismus a krajina, Návrh interiéru).

Projekty do finále nominuje tzv. semifinálová porota složená z architektů, kteří podporují projekt Inspireli Awards.

Projekt amfiteátru v Burkina Faso má svojí vlastní odbornou porotu schválenou organizátory.

Proces výběru

INSPIRELI AWARDS unikátní soutěž s jedinečným hlasovacím systémem, který je objektivním pro tisíce projektů. Tříkolový systém tvořený největší porotu v historii architektonických soutěží.

Kategorie

Soutěžící předkládají práce do tří kategorií:

Architektura

Urbanistický a krajinářský design

Interiérový design

Navrhni reálný projekt

Návrh amfiteártru v Burkina Faso

Přihlášené projekty budou soutěžit ve dvou soutěžích najednou. V kategorii architektura jako studentský návrh a v soutěži o návrh Amfiteátru v Burkina Faso

Cena INSPIRELI ARCHICAD

Ocenění za nejlepší studentský projekt vytvořený softwarem ArchiCAD

Přihlášené projekty budou soutěžit o dvě ceny současně. V příslušné kategorii v rámci INSPIRELI AWARDS a v soutěži, která hodnotí kvalitu a rozsah použití softwaru ArchiCAD.

Cena INSPIRELI LUMION

Ocenění za nejlepší studentský projekt vytvořený softwarem LUMION

Přihlášené projekty budou soutěžit o dvě ceny současně. V příslušné kategorii v rámci INSPIRELI AWARDS a v soutěži, která vyhodnocuje kvalitu a rozsah 3D vizualizací pomocí softwaru LUMION.

Hodnotící kritéria

Předložené projekty jsou vyhodnocovány podle kritérií, které jsou neustále přizpůsobovány nejnovějším poznatkům o formálních, technických, funkčních a environmentálních požadavcích. Níže uvedená kritéria představují rámec, kterého se drží každý porotce.

Vhodnost návrhu pro soutěž

Jak dobře projekt řeší a interpretuje jasně a tvořivě hodnoty INSPIRELI AWARDS.

Sounáležitost s okolím

Do jaké míry je návrh doplňující a citlivý vůči svému okolí. Jakým způsobem dochází k interakci lidí a řešeného prostoru.

Funkčnost návrhu řešení

Je projekt využitelný pro zamýšlené využití a současně přispívá k lokalitě, kde je umístěný?

Inovace a originalita navrhovaného řešení

Vytváří projekt nový styl, který případně nastaví nový trend?

Forma

Jak velký ohled bere projekt na své uživatele. Je tvořen kvalitně nebo jen jako estetické řešení?

Environmentální úvahy

Jak dobře projekt minimalizuje negativní dopad na životní prostředí, včetně technické a ekonomické proveditelnosti.

Soutěžní ceny

Budou 3 vítězové kategorií, 2 vítězové partnerských cen a 1 vítěz Zvláštní ceny za reálný projekt

Cena v kategorii "Architektura"

Ocenění nejlepšímu architektonickému projektu s nejvyšším počtem hlasů od poroty v kategorii architektura.

Cena v kategorii "Urbanismus a krajina"

Ocenění nejlepšímu architektonickému projektu s nejvyšším počtem hlasů od poroty v kategorii urbanismus a krajina.

Cena v kategorii "Interiérový design"

Ocenění nejlepšímu architektonickému projektu s nejvyšším počtem hlasů od poroty v kategorii interiérový design.

Cena INSPIRELI "ARCHICAD"

Ocenění za nejlepší studentský projekt vytvořený softwarem ArchiCAD.

Cena INSPIRELI "LUMION"

Ocenění za nejlepší studentský projekt vytvořený softwarem LUMION.

Zvláštní cena za reálný projekt

Nejlepšímu návrhu amfiteátru v Burkina Faso. Projekt bude na základě studentského návrhu dopracován architektonickým ateliérem a zrealizován.

Časový harmonogram

 • October 15, 2020 Start of signing up for the competition

 • 31. ledna 2021 první zveřejnění zpětné vazby poroty k předloženým projektům

 • 31. března 2021 druhé zveřejnění zpětné vazby poroty k předloženým projektům

 • 31. května 2021 třetí zveřejnění zpětné vazby poroty k předloženým projektům

 • 14. června 2021 Ukončení registrací do soutěže

 • 15.-30. června 2021 Začátek hlasování v semifinále

 • 31. července 2021 Vyhlášení vítězů ve třech kategoriích

 • 1.-14. srpna 2021 Začátek hlasování
  ve finále

 • 15. srpna 2021 Setkání finálové poroty

 • Říjen 2021 Vyhlášení vítězů

Partneři

Klíčové projekty jako INSPIRELI AWARDS by se neobešly bez rozsáhlé podpory našich obchodních partnerů.

Hlavní mediální partner

Hlavní softwarový partner

Zakládající partneři

„BOARD“ INSPIRELI

czech technical university in prague slovak university of technology in bratislava BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Copyright © 2020 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.