Příběh Inspireli Awards

O INSPIRELI AWARDS

Cena pro vítěze “Wings to the Future”

Nově ve čtvrtém ročníku INSPIRELI AWARDS

Soutěž je otevřena všem studentům architektury, kteří mají status studenta v době po 1. říjnu 2018.

Soutěžící zadávají projekty ve 3 kategoriích (Architektura, Urbanismus a krajina, Návrh interiéru).

Každý soutěžící může předložit více projektů ve více než jedné kategorii.
Soutěžící může předložit projekt jako individuální nebo týmovou práci.

Pro každou soutěžní kategorii je vytvořena speciální porota.

Student může také vytvořit návrh reálného projektu zastupitelského úřadu České republiky v Addis Abebě v Etiopii, který se posuzuje speciální porotou. Takový projekt bude zároveň soutěžit i v rámci kategorie architektura v Inspireli Awards.

Porota

Standardy kvality poroty INSPIRELI AWARDS jsou garantovány prominentními odborníky z profesionálního a akademického prostředí z celého světa. Sestava poroty se každoročně upravuje a porotci jsou vybíráni na základě svých odborných znalostí v jedné z kategorií soutěže INSPIRELI AWARDS.

Soutěžící zadávají projekty ve 3 kategoriích (Architektura, Urbanismus a krajina, Návrh interiéru).

Projekty do finále nominuje tzv. semifinálová porota složená z architektů, kteří podporují projekt Inspireli Awards.

Projekt zastupitelského úřadu České republiky v Addis Abebě v Etiopii má svojí vlastní odbornou porotu schválenou organizátory.

Hodnotící kritéria

Předložené projekty jsou vyhodnocovány podle kritérií, které jsou neustále přizpůsobovány nejnovějším poznatkům o formálních, technických, funkčních a environmentálních požadavcích. Níže uvedená kritéria představují rámec, kterého se drží každý porotce.

Vhodnost návrhu pro soutěž

Jak dobře projekt řeší a interpretuje jasně a tvořivě hodnoty INSPIRELI AWARDS.

Sounáležitost s okolím

Do jaké míry je návrh doplňující a citlivý vůči svému okolí. Jakým způsobem dochází k interakci lidí a řešeného prostoru.

Funkčnost návrhu řešení

Je projekt využitelný pro zamýšlené využití a současně přispívá k lokalitě, kde je umístěný?

Inovace a originalita navrhovaného řešení

Vytváří projekt nový styl, který případně nastaví nový trend?

Forma

Jak velký ohled bere projekt na své uživatele. Je tvořen kvalitně nebo jen jako estetické řešení?

Environmentální úvahy

Jak dobře projekt minimalizuje negativní dopad na životní prostředí, včetně technické a ekonomické proveditelnosti.

Kategorie

Soutěžící předkládají práce do tří kategorií:

Architektura

Urbanistické plánování a krajina

Interiérový design

Navrhni reálný projekt

Návrh amfiteártru v Burkina Faso

Přihlášené projekty budou soutěžit ve dvou souťěžích najednou. V kategorii architektura jako studentský návrh a v soutěži o návrh Amfiteátru v Burkina Faso

Soutěžní ceny

Budou 3 vítězové kategorií a 1 vítěz Zvláštní ceny za reálný projekt

Cena v kategorii "Architektura"

Ocenění nejlepšímu architektonickému projektu s nejvyšším počtem hlasů od poroty v kategorii architektura.

Cena v kategorii "Urbanismus a krajina"

Ocenění nejlepšímu architektonickému projektu s nejvyšším počtem hlasů od poroty v kategorii urbanismus a krajina.

Cena v kategorii "Interiérový design"

Ocenění nejlepšímu architektonickému projektu s nejvyšším počtem hlasů od poroty v kategorii interiérový design.

Zvláštní cena za reálný projekt

Nejlepšímu návrhu zastupitelského úřadu České Republiky v Addis Abebě v Etiopii. Projekt bude na základě studentského návrhu dopracován architektonickým ateliérem a zrealizován.

Časový harmonogram

  • 15. října 2019 Začátek registrace do soutěže

  • 14. července 2020 Ukončení registrace do soutěže

  • 15. července 2020 Zahájení hlasování v semifinále

  • 31. července 2020 Oznámení finalistů ve třech kategoriích

  • 8. října 2020 Oznámení vítězů

Partneři

Klíčové projekty jako INSPIRELI AWARDS by se neobešly bez rozsáhlé podpory našich obchodních partnerů.

Hlavní mediální partner

Hlavní softwarový partner

Mediální partneři

Zakládající partneři