Příběh Inspireli Awards

O INSPIRELI AWARDS

Cena pro vítěze “Wings to the Future”

Nově ve čtvrtém ročníku INSPIRELI AWARDS

Soutěž je otevřena všem studentům architektury, kteří mají status studenta v době po 1. říjnu 2018.

Soutěžící zadávají projekty ve 3 kategoriích (Architektura, Urbanismus a krajina, Návrh interiéru).

Každý soutěžící může předložit více projektů ve více než jedné kategorii.
Soutěžící může předložit projekt jako individuální nebo týmovou práci.

Pro každou soutěžní kategorii je vytvořena speciální porota.

Student může také vytvořit návrh reálného projektu zastupitelského úřadu České republiky v Addis Abebě v Etiopii, který se posuzuje speciální porotou. Takový projekt bude zároveň soutěžit i v rámci kategorie architektura v Inspireli Awards.

Porota

Standardy kvality poroty INSPIRELI AWARDS jsou garantovány prominentními odborníky z profesionálního a akademického prostředí z celého světa. Sestava poroty se každoročně upravuje a porotci jsou vybíráni na základě svých odborných znalostí v jedné z kategorií soutěže INSPIRELI AWARDS.

Soutěžící zadávají projekty ve 3 kategoriích (Architektura, Urbanismus a krajina, Návrh interiéru).

Projekty do finále nominuje tzv. semifinálová porota složená z architektů, kteří podporují projekt Inspireli Awards.

Projekt zastupitelského úřadu České republiky v Addis Abebě v Etiopii má svojí vlastní odbornou porotu schválenou organizátory.

Hodnotící kritéria

Předložené projekty jsou vyhodnocovány podle kritérií, které jsou neustále přizpůsobovány nejnovějším poznatkům o formálních, technických, funkčních a environmentálních požadavcích. Níže uvedená kritéria představují rámec, kterého se drží každý porotce.

Vhodnost návrhu pro soutěž

Jak dobře projekt řeší a interpretuje jasně a tvořivě hodnoty INSPIRELI AWARDS.

Sounáležitost s okolím

Do jaké míry je návrh doplňující a citlivý vůči svému okolí. Jakým způsobem dochází k interakci lidí a řešeného prostoru.

Funkčnost návrhu řešení

Je projekt využitelný pro zamýšlené využití a současně přispívá k lokalitě, kde je umístěný?

Inovace a originalita navrhovaného řešení

Vytváří projekt nový styl, který případně nastaví nový trend?

Forma

Jak velký ohled bere projekt na své uživatele. Je tvořen kvalitně nebo jen jako estetické řešení?

Environmentální úvahy

Jak dobře projekt minimalizuje negativní dopad na životní prostředí, včetně technické a ekonomické proveditelnosti.

Kategorie

Soutěžící předkládají práce do tří kategorií:

Architektura

Urbanistické plánování a krajina

Interiérový design

Navrhni reálný projekt

Návrh ambasády České Republiky v Addis Abebě / Etiopii

Přihlášené projekty budou soutěžit ve dvou souťěžích najednou. V kategorii architektura jako studentský návrh a v soutěži o návrh ambasády v Addis Abebě.

Soutěžní ceny

Budou 3 vítězové kategorií a 1 vítěz Zvláštní ceny za reálný projekt

Cena v kategorii "Architektura"

Ocenění nejlepšímu architektonickému projektu s nejvyšším počtem hlasů od poroty v kategorii architektura.

Cena v kategorii "Urbanismus a krajina"

Ocenění nejlepšímu architektonickému projektu s nejvyšším počtem hlasů od poroty v kategorii urbanismus a krajina.

Cena v kategorii "Interiérový design"

Ocenění nejlepšímu architektonickému projektu s nejvyšším počtem hlasů od poroty v kategorii interiérový design.

Zvláštní cena za reálný projekt

Nejlepšímu návrhu zastupitelského úřadu České Republiky v Addis Abebě v Etiopii. Projekt bude na základě studentského návrhu dopracován architektonickým ateliérem a zrealizován.

Proces výběru

Pro každou kategorii probíhá oddělené hlasování odlišnou porotou.

Semifináloví porotci z řad architektů nominují ze všech projektů nejlepších 30 do finále pro každou kategorii, nominace bude oficiálně zveřejněna na webových stránkách INSPIRELI AWARDS.

Finálová porota vyhodnotí závěrečné projekty a jejich hlasy vyberou vítěze každé kategorie.

V případě shody u více projektů, konečný výběr učiní předseda poroty INSPIRELI AWARDS.

Ocenění za návrh reálného projektu zastupitelského úřadu České Republiky v Addis Abebě v Etiopii je vybírán nezávislou porotou na základě jejího výběru. Návrhy ambasády jsou zároveň zařazeny do kategorie architecture, kde budou soutěžit v rámci mezinárodní studentské soutěže Inspireli Awards.

  • Květen 2018 Začátek předběžné registrace

  • 1. října 2018 Začátek registrace do soutěže

  • 12. června 2019 Ukončení registrace do soutěže ambasády

  • 7. července 2019 Ukončení registrace do soutěže

  • 8. července 2019 Zahájení hlasování v semifinále

  • 31. července 2019 Oznámení finalistů ve třech kategoriích

  • 1. října 2019 Oznámení vítězů

Partneři

Klíčové projekty jako INSPIRELI AWARDS by se neobešly bez rozsáhlé podpory našich obchodních partnerů.

Hlavní mediální partner

Hlavní softwarový partner

Mediální partneři

Zakládající partneři