INSPIRELI LEGO® prize

Zero gravity living

Štěpán Provazník
ČVUT
Czech Republic

Project idea

Budoucnost bydlení je mimo zemi. Díky jednoduchému tvaru bude točením umožněna umělá gravitace.

The future of housing is beyond Earth. Thanks to simple shape, it will allow artificial gravity to rotate.