Barbora Daňová

Barbora Daňová

FA VUT - Brno University of Technology, Faculty of Architecture

Czech Republic

Architecture

Vratimov - train station and city centre

Tento projekt je zaměřen na centrum města Vratimova, zvlášť na budovu nádraží. V současné době je centrem pouze malé náměstí blízko hlavní cesty a nádraží je v zanedbaném stavu. Od nádraží směrem k hlavní cestě se nachází průmyslový areál, který není plně využíván a zabírá tak potenciální centrální prostor. Proto jsem se rozhodla na místě tohoto areálu vytvořit nové centrum města. V mém návrhu je nádražní budova spojena s muzeem (např. muzeum papíren, které donedávna ve městě fungovaly) a…

3D specialist

www.lumion.cz

Czech

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.