HELUZ Family Clay Blocks

Construction Materials|Materials / Construction Systems|Technology|Walls

Vnější izolace domu může mít v současnosti ještě své opodstatnění u starších budov, u nových domů je však použití vnější izolace problematické a hlavně překonané. Např. cihly HELUZ FAMILY 44 samy o sobě dosahují součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2K, tedy na úrovni nadstandardních parametrů na nízkoenergetickou výstavbu – stejně jako třeba klasická cihla HELUZ UNI 30 plus 16 cm dodatečného zateplení. Argumentů pro stavbu jednovrstvého zdiva je proto celá řada, zejména ekonomických, ekologických a zdravotních – stavba z jednovrstvého zdiva z cihel HELUZ FAMILY má delší životnost, za stejnou cenu probíhá rychleji až o dva měsíce, bez rizika technologických vad při instalaci dodatečného zateplení, jednovrstvé zdivo je difúzně propustnější, protože má 4–6krát lepší difúzní vlastnosti než EPS (polystyren) používaný pro zateplovací systémy.

Cihelné zdivo opatřené vnitřní a vnější omítkou je na rozdíl od konstrukce s vnějším zateplovacím systémem daleko méně náchylné na degradaci, ať již biologickou (ulpívání řas, plísně), tak i mechanickou (odolnost fasády proti klování ptáků, dětským hrám – nejen míčové hry, i kolo opřené o polystyrenem zateplenou fasádu do ní může udělat díru apod.). Vykazuje také optimální fyzikální vlastnosti (např. akustika, požární odolnost, nízká tepelná vodivost, přirozená propustnost vodních par, bezpečnost).

Kromě kratší životnosti venkovního zateplení, tu je ještě další problém s dodatečným zateplením, a to vlhkost. Pokud se postaví nový dům, trvá nějakou dobu, než stavba vyschne. V praxi se však zateplení aplikuje ihned po jejím dokončení. Zejména při nekvalitně provedeném zateplení se stává, že vlhkost nemůže uniknout z pláště domu a kondenzuje ve zdivu. Výsledkem je vznik zdraví nebezpečných plísní uvnitř domu, které se jen velmi obtížně odstraňují. Cihly HELUZ FAMILY 44 se nezateplují, jsou tedy paropropustné. Proto neexistuje žádné riziko, že se vodní páry budou v konstrukci hromadit, ba naopak, dokáží projít na povrch budovy. I z tohoto důvodu je potom bydlení v domech zdravější a mají velmi příjemné klima.

3D: Cihly HELUZ pro obvodové a vnitřní stěny energeticky úsporného domu:

Year of market release: 2009

Green technology: YES

Innovation: NO

Typology:

BIM
Innovation
Green technology
Limits
Documentation
Reviews

Relevant topics

Kindergarten in Vrane nad Vltavou

The brick allows unlimited shape use, the only limitation is the imagination of the author.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.