Již více než 125 let vyvíjí DÖRKEN produkty a služby, které neustále vytyčují nové standardy. Základem pro pokračující úspěch a růst našich obchodních oblastí je kultura inovací, jíž všichni žijeme a kterou kultivujeme na všech úrovních.
Jako společnost pohybující se v oboru chemie se cítíme zvláště povinováni šetřit a chránit životní prostředí. Máme ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí, na kterých neustále pracujeme jako na součásti našeho organizovaného environmentálního managementu, abychom systematicky podporovali ekologický pokrok. Zavázali jsme se k dalšímu rozvoji podnikové ochrany životního prostředí - nad rámec zákonných předpisů - v souladu se stanovenými environmentálními cíli. Jako inovátor dáváme dobrý příklad: mnoho našich produktů již splňuje požadavky, které bude zákonodárce teprve definovat.

Copyright © 2024 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.