Späť

Nostress café restaurant

Projektová kategória - I

Místo realizace

V Kolkovně 9, Staré Město, Praha, Česká republika

Investor

Bez stresu s.r.o.

Dodavatel

PTÁČEK a.s.

Datum dokončení projektu

2016

Idea projektu

Zadáním bylo vytvořit nový interiér zavedené restaurace v centru Prahy.
S investorem jsme se dohodli na změně fungování provozu. Proto jsme přesunuli bar z dominantního nárožního prostoru do pozice v největší místnosti rytmizované nosnými oblouky. Nárožní místnost je vstupem situovaná přímo naproti Kafkova pomníku od Jaroslava Róny a díky vtažení olivovníků v betonových květináčích propojuje exteriér s interiérem. Obnažené původní historické zdivo, stávající betonovou podlahu a světla doplňujeme neutrální stěrkou a černým plechem.
Hlavní místnosti dominuje kromě nově navrženého baru i stěna z keramických obkladů vyskládaných do prostorové mozaiky. Ta díky jemnému a barevně proměnlivému podsvícení dokáže vytvořit atmosféru pro nejrůznější příležitosti.
Interiér ovládá neutrální barevnost, která harmonicky doplňuje surové materiály betonu, kovu a dřeva. Hlavní roli v prostoru hrají servírované pochoutky, které vytváří ten pravý požitek.

The task was to create a new interior of an established restaurant in the center of Prague.
With the investor we have agreed to change the operation of the operation. That is why we moved the bar from the dominant corner space into a position in the largest room rhythmized by the arches. The native room is directly opposite Kafka's monument from Jaroslav Rona and thanks to the olive trees in the concrete flower pots, the exterior and the interior interconnect. Unpainted original masonry, existing concrete floor and lights are added with a neutral spatula and black sheet.
The main rooms dominate, in addition to the newly designed bar, and a wall made of ceramic tiles stacked in a space mosaic. Thanks to its subtle and colorful backlight, it can create an atmosphere for a variety of occasions.
The interior controls neutral color, which harmoniously complements the raw materials of concrete, metal and wood. The main role in the play area is served with delicacies that create the right enjoyment.

Popis projektu

Zadáním bylo vytvořit nový interiér zavedené restaurace v centru Prahy.
S investorem jsme se dohodli na změně fungování provozu. Proto jsme přesunuli bar z dominantního nárožního prostoru do pozice v největší místnosti rytmizované nosnými oblouky. Nárožní místnost je vstupem situovaná přímo naproti Kafkova pomníku od Jaroslava Róny a díky vtažení olivovníků v betonových květináčích propojuje exteriér s interiérem. Obnažené původní historické zdivo, stávající betonovou podlahu a světla doplňujeme neutrální stěrkou a černým plechem.
Hlavní místnosti dominuje kromě nově navrženého baru i stěna z keramických obkladů vyskládaných do prostorové mozaiky. Ta díky jemnému a barevně proměnlivému podsvícení dokáže vytvořit atmosféru pro nejrůznější příležitosti.
Interiér ovládá neutrální barevnost, která harmonicky doplňuje surové materiály betonu, kovu a dřeva. Hlavní roli v prostoru hrají servírované pochoutky, které vytváří ten pravý požitek.

The task was to create a new interior of an established restaurant in the center of Prague.
With the investor we have agreed to change the operation of the operation. That is why we moved the bar from the dominant corner space into a position in the largest room rhythmized by the arches. The native room is directly opposite Kafka's monument from Jaroslav Rona and thanks to the olive trees in the concrete flower pots, the exterior and the interior interconnect. Unpainted original masonry, existing concrete floor and lights are added with a neutral spatula and black sheet.
The main rooms dominate, in addition to the newly designed bar, and a wall made of ceramic tiles stacked in a space mosaic. Thanks to its subtle and colorful backlight, it can create an atmosphere for a variety of occasions.
The interior controls neutral color, which harmoniously complements the raw materials of concrete, metal and wood. The main role in the play area is served with delicacies that create the right enjoyment.

Technické informácie

řešená plocha 200m2

Co-autori

under-construction architects s.r.o.
Autoři: ing.arch. Vladimír Vašut, Ing.arch. Erika Vašutová
Spolupráce: MgA. Tereza Varvařovská