Späť

Rodinný dům na nároží ulic – Votočkova/Višňová v Litoměřicích

Projektová kategória - Rd

Místo realizace

Votočkova 849/1 Pokratice, 412 01 Litoměřice

Investor

Soukromá osoba

Dodavatel

Zednictví Bartoš, Dukelská 2049/7, 412 01 Litoměřice
Izolace a projekty staveb s.r.o., Havlíčkova 154, 411 17 Libochovice (střecha)

Datum dokončení projektu

30.1.2017

Idea projektu

Rodinný dům je určen pro tříčlennou rodinu. Je situován na nároží ulic Višňová a Votočkova, na pohledově exponovaném a výškově členitém nároží.
Původně zde stála malá stavba TI-vodovodu, která tomuto prostoru nevhodně dominovala.
Důležitou součástí projektu bylo zachování vodárny, respektive návrh nového umístění na pozemku.

Popis projektu

Rodinný dům má jednoduchý, téměř čtvercový půdorys a jeho dispoziční uspořádání využívá terénního zlomu. Je situován na Miřejovické stráni v Litoměřicích, v k.ú. Pokratice.
Investor vlastní i zmíněnou přilehlou parcelu, která je využívána jako přilehlá zahrada.
Původní objekt vodárny je přemístěn na hranu parcely a včleněn do obvodové opěrné zdi.
Dům je řešen jako jednoduchý, téměř krychlový objekt, který je zhruba nad polovinou své plochy zastřešen pultovou střechou a zbylá polovina objektu je zastřešena rovnou střechou.
Základní tvar domu má rozměr 11,3x12,4 m.
Stavba je provedena z klasického zdiva.
Spodní část domu (suterén) včetně opěrného zdiva i plotové podezdívky je obložen „Alpským kamenem AK 08mix“ v šedé barvě.
Plot je jednoduchý pozinkovaný.
Okna jsou hliníková, šedá.
Francouzská okna v 1NP jsou posuvná. Ostatní otvíravá a sklopná.
Příčka mezi zádveřím a schodištěm v přízemí je celoskleněná. Ostatní příčky jsou zděné či sádrokartonové.
Dispoziční řešení: - suterén – provozně technická část
- přízemí – společná obytná část i klidová zóna
1PP
V tomto podlaží se nachází dvojgaráž přístupná z ulice Višňové, spolu s úložnými a skladovacími prostorami. Navazující schodiště do patra ústí ve vstupním zádveří 1NP.
Ze zpevněné plochy před garáží je přístupná i nově navržená vodárna.
1NP
Za vstupními dveřmi je zádveří se šatními skříněmi, na které navazuje chodba, ze které jsou pak přístupné všechny ostatní místnosti.
V přízemí zabírá převážnou část plochy společný obytný prostor (K+J+OP) s orientací do klidové zóny na jihozápadní straně domu. Na něj přímo navazuje krytá terasa s okrasnou zahradou a s bazénem.
Na východní straně domu jsou umístěny ložnice a hygienické zázemí.

Technické informácie

Stavba byla rozdělena na dvě části. V první fázi byla vybudována polozapuštěná část – 1PP (vodárna + garáže, sklady, oplocení…).
Až následně byl postaven na objektu garáže samotný rodinný dům – 1NP.
Základní charakteristika objektu:
Jedná se o stavbu nového objektu – 1PP, v místě původního stavebního objektu a na stávajících sousedních pozemcích ve vlastnictví investora. V místě po demolici je postavena zděná konstrukce,
která navazuje na nově vybudovaný objekt vodárny přímo na nároží pozemku (ve vlastnictví Severočeská vodárenská společnost a.s.).
V suterénu jsou čtyři místnosti, kterými jsou garáž, komora, sklad drobného zahradního nářadí a technické zázemí pro bazén. Předsazenou střechou vznikl venkovní přístřešek odpadních nádob.
Nosnou konstrukcí stavby je obvodové zdivo z cihel SUPERTHERM 44 P+D (440/247/238 mm a průvlaky. Stropní konstrukcí jsou stropní panely SPIROLL, nejmenší světlá výška místností garáže je 2,98.
Výstavba 1NP - rodinného domu, je jednopodlažní stavbou s pultovou střechou.
Spodní stavba garáže je zaříznuta do terénu tak, že rodinný dům má vstup v úrovni terénu, z ulice „Votočkova“ a využívá upravený terén jako zahradu.
Světlá výška v prostoru domu je 2,80 m a je upravena sádrokartonovým podhledem do výšky 2,60 m. Celková výška nepřesáhla 4,5 m.
Obvodový plášť z cihel HELUZ Family 44 o tl. 440 mm je zateplen tepelnou izolací tl. 100 mm (ISOVER EPS GREY 100), strop minerální vlnou tl. 320 mm (ORSIL 180 + 140 mm).
Podlahy jsou doplněny o konstrukci podlahového topení uloženou na stávající konstrukci stropu garáže.
Vnitřní schodiště je betonové.
Pozemek navazuje na veřejnou komunikaci. Nové přípojky jsou řešeny z napojovacích bodů umístěných na pozemku investora.
Konstrukce střechy rodinného domu je z dřevěných sbíjených vazníků, doplněné o dřevo měkké, kolmo k vláknům tl. 12,5 mm jako podkladní konstrukci pro konečnou vrchní vrstvu ze zinkového plechu. Střešní konstrukce je zateplena polyuretanovou pěnou (tuhou) která je nad sádrokartonovým podhledem.

Co-autori

Stavební části: Bohumil Maršík, Libochovická 126, 410 02 Chotěšov, ČKAIT
0400204, AT pro technologická zařízení staveb a pozemní stavby
Stavební statika: Ing. Jan Slavata, K. Čapka 2526, 415 01 Teplice, ČKAIT 0401336,
AI pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb
ZTI, vzduchotechnika a topení: Dušan Melen, Stránského 6, 412 01 Litoměřice, OA Ing. Svatava
Grimová, ČKAIT 0400768, AI pro pozemní stavby
Projektant elektro: Aleš Svoboda, Pražská 365 Budyně nad Ohří 41118, ČKAIT
0011585, AT pro techniku prostředí staveb, elektrotechnická
zařízení
Projektant PBŘ: Karel Novák, IČ 12792558, Šafaříkova 7, 412 01 Litoměřice,
ČKAIT 0401341, AT pro požární bezpečnost staveb