Have you submitted your project to the INSPIRELI AWARDS already?

Sign in here and submit a new one!


Podmienky a pravidlá

Ak chceš pokračovať, musíš súhlasiť so zmluvnými podmienkami.


01

Create a profile

Tell us about yourself and fill out information below.

Sign up

Osobné údaje

Tvoja profilová fotka

Your profile picture should be a minimum od 512x512 pixels, but no larger than 1024x1024 pixels.

Pridaj profilovú fotku

Get connected (optional)

Provide links to your online media presentation and INSPIRELI AWARDS may feature your word and give you special promotion.

Tvoja univerzita

Zadaj university

Informace o fakultě

Provide contact information for a teacher or faculty member at your school who knows you, your work, and would be the best person to notify about your achievents in INSPIRELI AWARDS 4th annual.


By selecting complete and submit, I acknowledge that I have the necessary permissions to provide any third party contact informatiom as part of my submission. INSPIRELI may contact me or my faculty sponsor by email about my submissiom using the information provided by me above.

02

Podrobnosti o projekte

Dokonč svoju registráciu poskytnutím kľúčových informácií o projekte.

Zvoľ projektovú kategóriu

Entry type

Author name

Write the full name of the author. If there are multiple authors, separate them by commas

Copyright agreement

O projekte

Vyplň dodatočné údaje o projekte. Informácie je potrebné uviesť aj v anglickom jazyku.

Popis projektového zámeru, kľúčovej myšlienky, účelnosti a cieľov, ktoré mal projekt naplniť. Informácie je potrebné uviesť aj v anglickom jazyku.

Podrobný popis rozsahu práce. Informácie je potrebné uviesť aj v anglickom jazyku.

Kompletné technické informácie s projektovou špecifikáciou, technický nákres, vizualizácie a ďalšia relevantná dokumentácia. Informácie je potrebné uviesť aj v anglickom jazyku.

Vyplň co-autorov. Informácie je potrebné uviesť aj v anglickom jazyku.

Vyberte jaký software jste použili k vytvoření projektu


03

Pridaj minimálne 5 fotiek do projektu

.

Kliknutím pridáš prvú fotku

Pridaj popis fotky

Kliknutím pridáš druhú fotku

Pridaj popis fotky

Kliknutím pridáš tretiu fotku

Pridaj popis fotky

Kliknutím pridáš štvrtú fotku

Pridaj popis fotky

Kliknutím pridáš piatu fotku

Pridaj popis fotky

Pridaj ďalšiu fotku

04

Kontrola projektu

Výborne! Pozri sa, ako bude Tvoj projet zobrazený v galérii súťaže!


Projektová kategória -


rokov,

Idea projektu

Popis projektu

Technické informácie

Co-autori