INSPIRELI AWARDS CEREMONIÁL

Slávnostný galavečer odovzdávania cien najlepším mladým architektom a študentom architektúry do 35 rokov.

Záverečný gala večer je slávnostným ukončením súťaže. Odovzdávanie víťazných cien INSPIRELI AWARDS, tým najväčším talentom, prebieha za účastí renomovanej medzinárodnej poroty, partnerov a významných predstaviteľov verejného života.

Zavŕšením každého ročníka INSPIRELI AWARDS je slávnostný galavečer, ktorý sa koná symbolicky v deň prvého výročia úmrtia svetoznámého architekta a dizajnéra Bořka Šípka. Ten bol spoločne s Václavom Havlom autorom myšlienky medzinárodnej súťaže pre mladé talenty v architektúre a zároveň aj prvým predsedom poroty INSPIRELI AWARDS 2015.

Slavnostné odovzdávanie cien INSPIRELI AWARDS 2016 prebehlo v priestoroch Nadácie Václava a Dagmar Havlových Vize 97, v pražskom kostole sv. Anny v Prahe, v Českej republike.

Viťazom boli za prítomnosti viac ako 300 účastníkov slávnostného galavečera odovzdané zaslúžené ocenenia, ako aj ďalšie ceny.

Sponzori

Kľúčové projekty ako INSPIRELI AWARDS by sa nezaobišli bez rozsiahlej podpory našich obchodných partnerov.

INSPIRELI AWARDS 2017 partneri: