نتایجInspireli Awards 2015 - INSPIRELI AWARDS 2016

مسابقه اینسپایرلی یکی از موفقترین مسابقات حمایت کننده استعدادهای جوان معماری و طراحی از دوره اول بوده است

مسابقه سال 2015 دارای بیش از 250 شرکت کننده از 25 کشور و 45 دانشگاه جهان بوده است< شرکت کننده هایی که 580 تصویر را در سایت بارگذاری کرده و 18527 رای دریافت کرده اند. 50 مسابقه دهنده از 11 کشور و 17 دانشگاه برای فینال انتخاب شدند. برندگان توسط هیئت بیست و پنج نفره داوران متشکل از شش کشور انتخاب شدند. شرکت کننده هایی از چین و جمهوری چک برنده شدند و مسابقه دهنده ای از اردن نیز دررای گیری عمومی برنده شد

شرکای اصلی مسابقه

دیگر شرکای مسابقه

برندگان

Jakub Hoffmann

1. مکان

22 رای ها از داوران

جایزه:

 • مکان اول INSPIRELI AWARDS 2015 - جایزه بین المللی توسط داوران جهانی
 • تندیس منحصربقرد استعداد معماری طراحی شده توسط بورک سیپک
 • Apple iPad
 • نرم افزار برای معماران ArchiCAD 19 CZ

Yaojian Guo

2. مکان

20 رای ها از داوران

جایزه:

 • مکان دوم INSPIRELI AWARDS 2015 - جایزه بین المللی توسط داوران جهانی
 • Apple iPad
 • نرم افزار برای معماران ArchiCAD 19 CZ

Renata Horová

3. مکان

17 رای ها از داوران

جایزه:

 • مکان سوم INSPIRELI AWARDS 2015 - جایزه بین المللی توسط داوران جهانی
 • نرم افزار برای معماران ArchiCAD 19 CZ

برنده رأی گیری عمومی

Nermeen Alawneh

1. مکان

3 984 رأی های عمومی

جایزه:

 • برنده عمومی جایزه اینسپایرلی 2015
 • Apple iPad

برنده رای دهنده

Vilija Žukauskaitė

جوایز:

 • Apple iPad

فینالیست های 2015

نامزدهای نهایی اولین دوره جایزه سالانه اینسپایرلی :

 • 35 شرکت کننده از رای های معماران و طراحان کسانی که حرفه ای بودن را میغهمند و رای شان از تجربه و حرفه ای گری بودنشان جدا نمیشود
 • 5 شرکت کننده از رای های مردمی که مهم است مخاطب این معماری و طراحی کسی که سفارش میده و استفاده میکنه
 • 10 شرکت کننده که کارت بورک سیپک رییس هیئت داوران را بدست آورده اند کسی که شخصیت جهانی در طراحی و معماری دارد

برنده توسط هیئت منصفه جهانی و بی طرف انتخاب شد.

این تصویر جوانمردانه ای از استعدادهای جوان معماری و طراحی را تضمین میکند بدون مشخصه های قبلیشان


فینالیست ها

(حالت راندوم)

Jakub Vašek

Lucie Kutílková

Aneta Pilušová

Andriy Golub, Ph.D.

Marek Novák

Štěpán Braťka

Ing. arch. Petr Veselý

Ing. arch. Michael Baránek

Zlatomíra Cirhanová

Siarhei Kuratski

Jan Antoš

Kristina Golub

Veronika Belozorova

Malgorzata Jankowska

Lubov Angelova

Záviš Unzeitig

Ing. arch. Miroslava Karasová

Ahmad Al-Hammouri

norberto miranda

Vojtěch Jeřábek

Matyáš Gál

MgA. Kateřina Zemánková

Petra Filipovská

Ing. arch. Eva Veřtátová

Adina Cozer

MgA. Michaela Sekerová

Yuzdzhan Turgaev

Yanni SuSu

Ulia Strapko

IGOR SHAMANOUSKI

Lucie Šponarová

Alexander Livencev

Aleksandra Sikora

Linda Yan

HOLOVATIUK ALINA

Jan Počepický

Markéta Poláková

Jiří Nosek

Adam Kolbábek

Josef Černý

Jan Ptáček

Pavel Malček

Ing. Cyprián Gura

Jakub Novotný

David Bozděch

Gabriela Baňařová


نیمه نهایی

(از قدیمی ترین)

Yonina Cohen

Pavel Ausiukevich

Kamil Koláček

Katarína Šimková

Lenka Veverková

Przemyslaw Wilk

Alina Petrushina

Václav Mašek

Pavla Maxová

هیئت داوران حرفه ای در مسابقه سال 2015

Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek

Czech republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Czech republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. arch. Josef Pleskot

Czech republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. Arch. Králik Ľubomír

Slovakia republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. arch. Ľubomír Závodný

Slovakia republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Jürgen Mayer

Germany, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Piva, Paolo o. Univ.-Prof. Mag.arch.

Italy, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Prof. Cees Dam

Netherlands, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

prof. Atsushi Kitagawara

Japan, Asia

نمایش پروفایل اینسپایرلی

arch. Kohki Hiranuma

Japan, Asia

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. Arch. Jan Benda, PhD.

Canada, North America

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. Arch. Ivana Bendová, PhD.

Canada, North America

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. Arch. Eva Le Peutrec

New Caledony, Oceania

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Nico van der Meulen

Republic of South Africa, Africa

نمایش پروفایل اینسپایرلی

prof. Corbett Lyon

Australia

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing.Arch. Martin Dudasko

Australia

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Alberto Kalach

Mexico, North America

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Ing. arch. Michal Postránecký

USA, North America

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Mr. Vo Trong Nghia

Vietnam, Asia

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Prof. François Valentiny

Luxembourg, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Felipe Mesa

Colombia, South America

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Mgr. A. Petr Kolář

Czech Republic, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Tomasz Konior

Poland, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی

Robert Konieczny

Poland, Europe

نمایش پروفایل اینسپایرلی